Gnosjö kommun logotype
En röd byggnad med flera våningar.

De nya servicebostäderna kommer att vara inflyttningsklara i höst. Det är dags att söka bostad redan nu.

Inflyttning i nya service- och gruppbostaden till hösten

Hösten 2024 ska vår nya service- och gruppbostad stå klar på Humleåsen. Sammanlagt blir det 16 nya bostäder. Är du i behov av service- eller gruppbostad är det dags att söka plats redan nu.

I nya servicebostaden på Humleåsen kommer det finnas tio lägenheter. I gruppbostaden blir det sex lägenheter med tillgång till gemensamt utrymme.

Om du är i behov av service- eller gruppbostad kan du ansöka om en plats redan nu. Kontakta socialsekreterare, som utreder om du har rätt till bistånd eller inte enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakt via Gnosjö kommuns växel

Socialsekreterare LSS, telefon 0370-33 10 00

Frågor du kan få vid utredning

  • Hur bor du i dag och hur får du ditt stöd?
  • Vilka behov och önskemål har du inför framtiden?
  • Behöver du bo i en bostad med särskild handikappanpassning?
  • Behöver du stöd av personal dygnet runt eller räcker det med stöd vissa tider på dygnet?
  • Behöver du stöd i de flesta vardagliga situationer eller räcker det med stöd och service i vissa situationer?
  • Har du behov av och önskemål om gemensamhetsutrymmen?
  • Behövs det personal med specifik kunskap, som till exempel kan kommunicera på alternativa sätt?