Gnosjö kommun logotype
En man står i förgrunden och några sitter på stolar.

Johan Malm till höger, ordförande för kommunfullmäktige, leder dialogmötena.

Välbesökta dialogmöten med aktuella ämnen

Senast uppdaterad 22 mars 2024

Årets medborgardialoger har varit extra välbesökta. I Hillerstorp mötte cirka 170 personer upp, i Åsenhöga omkring 60 och i Kulltorp över 100. Kommunens ekonomi och skolutredningen har varit ämnen som engagerat.

Johan Malm, kommunfullmäktiges ordföranden, leder dialomötena som just nu pågår runt omkring i vår kommun. På tisdag 26 mars är det dags för dialogmöte i Marieholm. Hillerstorps, Nissafors, Åsenhögas och Kulltorps medborgardialoger har redan genomförts. Det sista dialogmötet sker i Gnosjö 2 april.

För politikens räkning deltar Johan Malm, Kristine Hästmark, Jan-Olof Bengtsson, Jirka Bärnlund Fors, Daniel Elmqvist, Stefan Lundell och Lars-Åke Magnusson. Från kommunens sida deltar Christian Bagan, kommunsekreterare, Veronica Ankarvik, kommunikatör och Anna Engström, kommundirektör.

Som regel är dialogmötena i Hillerstorp och Åsenhöga välbesökta, men årets upplagor har det varit mer besökare än vanligt på alla platser. Skolutredningen har gjort att fler vill vara med och yttra sina åsikter om eventuella hopslagningar och liknande.

400 personer har flyttat hit

Kristine Hästmark inleder med att berätta om den ekonomiska situationen beroende på att antalet invånare har minskat. Summa summarum innebär minskningen tolv miljoner mindre i kassan.

– Men det var faktiskt 400 personer som flyttade till vår kommun, trots att vi förlorade invånare. Vi har gott om lägenheter både i Gnosjö och i Hillerstorp, och tomter i Österskog och vid Hästhultasjön. Och Kulltorp har ökat med 6,7 procent! Det nya pensionsavtalet som är inflationssäkrat innebär 40 miljoner minus för oss. Vi har tre år på oss att åtgärda detta budgetunderskott.

Efter att den ekonomiska situationen avhandlats presenterades skolutredningen (av Jan-Olof Bengtsson), socialförvaltningens (Stefan Lundell), samhällsbyggnadsförvaltningens (Jirka Bärnlund Fors) och allmänna utskottets stora händelser under 2023.

För sociala utskottet var det införandet av Emmabodamodellen och 11-timmarsregeln som påverkat verksamheten mest. Det nya serviceboendet(LSS) på Humleåsen, som är inflyttningsklart till hösten ingår i sådant som kommunen är lagstadgad att erbjuda. Stefan Lundell tog även upp vikten av att ha bredband när man blir äldre.

Investering på femtio år

Många frågor har kommit in kring Rehab & Relax och vad den här investeringen betytt för kommunens finanser.

Kristine Hästmark svarar.

– Om vi vetat vad vi vet idag så hade kanske aldrig beslutet om Rehab tagits, men man måste se en sådan här investering på minst femtio år. Den är ännu i sin linda och vi har startat samarbete med regionen. Rehabbassängen i Värnamo är fullbokad.

Frågor kom även upp angående matdistribution på grund av en artikel i Värnamo Nyheter. Att få sin matlåda hem är behovsprövat och är en tjänstemannafråga, mer än en politisk fråga.

Även civilförsvaret och möjliga samarbetsmöjligheter, liknande det Sävsjö gjort kallat "Rusta bygden", har kommit upp.

I Åsenhöga var en av de hetaste frågorna om en fotbollsplan som inte fungerar på grund av att vatten blir stående och att den lutar.