Gnosjö kommun logotype
Kemist gör analyser i ett laboratorium.

Det krävs omfattande analyser av avloppsvattnet för att få fram vilka substanser som används och i vilken mängd.

Andra mätningen av narkotika i avloppsvattnet analyserad

Under 2022 och 2023 har det gjorts mätningar i avloppsvattnet i flera av länets kommuner för att mäta förekomsten av narkotikapreparat.

Gnosjö kommun deltar i ett länsövergripande projekt lett av Länsstyrelsen, som går ut på att mäta halten av droger i avloppsvattnet. Syftet är att kunna kartlägga användningen av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

Under 2022 togs proverna 12 och 30 oktober och under 2023 togs proverna 11 och 29 oktober. Detta representerar en vardags- och en helgmätning under vardera år.

Mätningarna görs där det finns reningsverk med minst 1000 anslutna hushåll. De visar alltså inte narkotikaanvändningen på individnivå utan på ett övergripande perspektiv. I vår kommun tas prover på avloppsreningsverken i Gnosjö och Hillerstorp.

Högre halter jämfört med föregående år

Sammantaget för Jönköpings län har det uppmätts högre halter och antal doser under 2023 i jämförelse med mätningarna som genomfördes 2022.

Det enda undantaget ses i årets helgprover av MDMA/Ecstasy. Cannabis, Kokain + BzE, MDMA/Ecstacy, Amfetamin, Tramadol + ODM-Tramadol samt Kotinin förekommer i hela länet. Övriga substanser förekommer i en majoritet av länets kommuner.

Gnosjö kommun hade varierande resultat, både gällande substanser och vid vardags- och helgmätning. Det som främst utmärkte sig var att kommunen låg över medianen för Jönköpings län gällande Cannabis och även höga nivåer av Amfetamin och Metaamfetamin från vardagsmätningen i Hillerstorps avloppsreningsverk. Helgmätningen av Amfetamin och Metaamfetamin visade dock på en minskning från föregående år.

Flera mätningar planeras i kommunen

Under 2022 och 2023 har mätningarna genomförts som ett projekt där Länsstyrelsen varit samordnare. Nu lämnas ansvaret över till respektive kommun som fortsättningsvis själva får ansvara för provtagningarna.

I kommunen ses resultatet av mätningarna som ett bra komplement till andra datakällor i kartläggningen över narkotikabruk. Därför har det beslutats att mätningarna kommer fortsätta att göras. Mätningarna planeras även utöka till mer än bara en gång per år. Syftet är att kunna skapa en långsiktig uppföljning som kan visa trender över tid.

– Vi ser fram emot att kunna följa trenderna av narkotikabruk i kommunen. När vi gjort provtagning några år kommer vi enklare kunna följa ökningen eller minskningen av olika substanser. Den informationen vi får in är inte styrd av ett tillslag eller svar på befolkningsenkäter, utan kan fånga in stora delar av befolkningen och skapa en mer tillförlitlig bild. Det gör det lättare för oss att både utveckla det förebyggande arbetet, följa upp insatser samt dra tydligare slutsatser, säger Mimmi Börjesson, säkerhetssamordnare på Gnosjö och Gislaved kommun.

En man håller på med vattenprover.

Gnosjö kommun har hittills mätt narkotika i avloppsvattnet under två gånger, en vardags- och en helgmätning. Antalet mätningar kommer att utökas i framtiden.

Dessa ämnen ingår i mätningarna

Analyserna hjälper kommunen att följa utvecklingen av förekomsten av Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Bensoylekgonin (BzE), MDMA/ecstacy, 6-MAM (metabolit från Heroin), Tramadol, ODM-Tramadol, Klormetkatinon (kristall), Kotinin (metabolit från Nikotin) och Ketamin. Ketamin ges främst vid operationer och intensivvård, samt som ett intravenöst dropp, som behandling för personer med depression.