Gnosjö kommun logotype

Genomlysning av socialförvaltningens ekonomi

Senast uppdaterad 14 februari 2024

Företaget Ensolution har på uppdrag av Gnosjö kommun tagit fram en kostnads- och kvalitetsanalys för socialförvaltningen.

Syftet med analysen är att undersöka hur vi kan spara in på kostnader och bli mer effektiva, och därmed få en ekonomi i balans. Men även hur vi kan öka kvaliteten i vår verksamhet, utifrån de resurser vi har.

I analysen ingår också att undersöka om förvaltningens budget är rimlig utifrån målsättningarna.

Analysen kommer att resultera i en rapport. Socialförvaltningen kommer den närmsta tiden att granska rapporten och planera för åtgärder.