Gnosjö kommun logotype
En kvinna med glasögon sitter bakom ett skrivbord. Hon ser glad ut.

Maria Kristiansson, affärsutvecklare på Science Park i Gnosjö, välkomnar fler att utveckla sina idéer om att starta företag eller att utveckla sitt nuvarande.

Det är en resa att starta och driva företag

Maria Kristiansson är affärsutvecklare på Science Park i Gnosjö. Hon kan den lokala marknaden, har nätverket och kunskapen om vad som krävs för att lyckas med sitt företag.

I Gnosjö startas det mellan 35 till 50 företag varje år. En del av dem söker i uppstartsfasen stöttning hos Maria Kristiansson på Science Park.

För den som vill lägga extra kraft på sitt företags utveckling finns det möjlighet till fördjupad affärsutveckling. Då görs en handlingsplan utifrån vad du vill uppnå. All support hos Maria är konfidentiell och utan kostnad. En stor fördel är att Maria är förankrad i Gnosjö och känner till den lokala marknaden.

– Under 2023 fick 30 personer och företag hjälp med affärsutveckling från mig. En del kontaktar mig för att starta företag, andra vill utveckla sitt nuvarande. Då får de ett fördjupat affärsutvecklingsbesök. Det startas ungefär tio nya företag om året av personer som jag träffar. Till mig kommer man för att man vill förverkliga sina idéer. Just nu är det många som vill komma igång. Det är kanske en Coronaeffekt. Nu vill man gå från tanke till handling.

Du satsar din tid för att se dina affärsmöjligheter

Maria ser en trend bland de nystartade företagen.

– Det är många företag inom hälsa, både psykiskt och fysiskt, besöksnäring där man vill utveckla sin gård, service- och tjänsteföretag och kreativt skapande inom ljud, bild och scenerier. Om du har en idé, så kan du förverkliga den. Ta då kontakt med mig. Här kan du få hjälp i början, få tips om samarbeten och värdefulla kontakter. Det enda du satsar är din tid! Och det kan ge oanade möjligheter!

De flesta har jobb och vill komma igång med sitt företag vid sidan om, där de kan utveckla en annan sida av sig själva.

– De vill styra sin tid, ha större flexibilitet, där de kan vara med och påverka själva. Det är så kallade ”livsstilsföretag”. Man vill få ihop livspusslet och skapa sitt eget.

Bland de som sökt stöd för affärsutveckling hittar man personer i alla åldrar.

– Den yngsta har precis gått ut gymnasiet och den äldsta är 71. Det är aldrig för sent. Det är vanligare än man tror att äldre väljer att starta eget. Då får de något socialt, en extra inkomst och fortsätta att arbeta med något de tycker är kul och kan fortsätta att känna sig betydelsefulla. De yngre däremot har en större drivkraft att få styra sitt liv. De flesta är modiga och vill ta reda på förutsättningarna.

Vi ser på förutsättningar och resurser

Det är ett stort steg att ta att starta eget. Maria hjälper till att dela upp steget i delsteg.

– När du ser dina förutsättningar, dina resurser och dina möjligheter, så kan du fundera på om du ska ge dig den chansen för att se om detta är något för dig. Du stärks också när du vågar ta steget. Även om det är stort. Min roll är att göra det lite lättare att ta stegen. Jag delar upp stegen i små delar, så blir det lättare. Jag kan hjälpa dem att se vilka egna resurser de redan har, som de inte är medvetna om. Sen kan jag också hjälpa dem vidare till en annan kontakt.

Ofta är det en svårighet med finansiering i början. Det kan vara svårt att få lån som nyföretagare.

– Vanligast är att man smygstartar i början, även om det finns de som kör på heltid direkt. Ofta kan man inte ta ut lön meddetsamma. Det är alltid en risk att starta. Det är därför man behöver börja med att ta fram en budget för att se om det funkar i praktiken. Man ska alltid ge det en chans.

Maria är en positiv person med stor erfarenhet, som möter varje individ där den är.

– Det jag ser är att man inte bara vill förverkliga sig själv och företaget. Att bli företagare är att ge sig ut på en egen resa i personlig utveckling i allra högsta grad.

Kontakt

Funderar du på att starta företag eller vill utveckla det du redan har kan det vara en idé att boka en träff med affärsutvecklaren.

Kontakta Maria via e-post maria.kristiansson@sciencepark.se eller på telefon 0370-33 10 05.

All kontakt med Maria på Science Park är kostnadsfri och konfidentiell.