Gnosjö kommun logotype

Ekonomen som ser till helheten

Nummer tio i vår serie om kommunens medarbetare: Ida Källström som är redovisningsekonom och har en övergripande bild av kommunens ekonomi.

Som redovisningsekonom har Ida ett övergripande ansvar för kommunens räkenskaper. Hon ser till att fakturorna hamnar där de ska och att de stämmer med redovisningsreglerna. Förutom att felsöka i fakturor är hon även ansvarig för finansiella rapporter, som skickas till politikerna och olika myndigheter.

Arbetet har en väldigt bredd, men bland arbetsuppgifterna är rapportskrivande och avstämningar bland de vanligaste. Till exempel ansvarar hon för deklarationer och redovisningar till olika myndigheter.

Tidigare har Ida varit förvaltningsekonom innan hon fick chansen att arbeta som redovisningsekonom. Hon tycker att det finns ett bra arbetsklimat på Gnosjö kommun och uppskattar de flexibla arbetstiderna.

Arbetet är tufft ibland tycker Ida, men belönande eftersom de stora utredande uppgifterna är viktiga och något att vara stolt över.

Serien om medarbetare är skriven av sommarpraktikanterna Eric Ta och Fatma Salah.