Gnosjö kommun logotype
Pojke som bryter en cigarett

Att kunna säga "nej", när kompisarna trycker på, kan vara svårt för unga.

Vi arbetar förebyggande och ger stöd vid olika beroenden

Senast uppdaterad 22 januari 2024

Dagny Torlaksdottir är behandlare på öppenvårdsmottagningen i Gnosjö. Hon arbetar främst förebyggande, genom information till ungdomar. Men också med att guida dig om du eller en anhörig hamnat i ett beroende, eller har frågor kring beroende.

När har man ett beroende? Dagny Torlaksdottir arbetar som behandlare och är väl insatt om vad beroende innebär.

– Så fort du börjar välja bort annat i ditt liv. När du känner att du måste festa varje fredag, eller att du måste spela varje dag och har svårt att ändra ditt mönster. Då är det ett beroende.

Föräldrarna viktigast för att hindra att unga hamnar i beroende

2022 började vår kommun arbeta med ANDTS i samarbete med öppenvårdsmottagningen Galaxen i Värnamo mot de som är yngre än 25 år. ANDTS står för alkohol, narkotika, droger, tobak och spel. Alla dessa är sådana, som kännetecknas av, att de lätt kan vara beroendeframkallande.

Mottagningen är på Järnvägsgatan inte långt ifrån Gnosjö hjälper. Dagny arbetar både förebyggande och med behandling för de som fastnat i beroende.

– Vi har ett bra samarbete med skolorna, främst högstadiet och gymnasiet. Det är viktigt att vara där ungdomarna finns. Fritidsgården och fältsekreteraren är viktiga i vårt arbete. Här behandlar vi alla åldrar, men för att få ut information om skadeverkningar är föräldrarna de viktigaste aktörerna. Att ha trygga vuxna runtomkring är många gånger avgörande för att unga inte ska hamna i ett beroende. Vi måste stärka ungdomarna så att de klarar av att säga nej.

Hemma har Dagny själv en tonåring. Hon vet att det inte går att förbjuda sin ungdom att umgås med vissa personer. Det hon, som förälder kan göra, är att berätta för sin son hur han ska bete sig om han hamnar i en jobbig situation.

– Det kan gå riktigt illa när ungdomar till exempel testar droger. Det är viktigt att den unge alltid känner sig trygg med att den kan ringa hem. Det hjälper inte att skälla eller döma.

Droger är tillgängliga var du än bor

Att testa en drog kan vara värre för en ung människa. Hjärnan är inte färdigutvecklad och man kan hamna i en psykos.

– Det är lätt att tänka att sådant händer bara andra, inte mig. Man har skygglapparna på. Därför är det viktigt som förälder att påminna om riskerna.

Idag finns det droger tillgängligt överallt oavsett var du bor. Det går att köpa droger via internet. Spice, cannabis och andra nätdroger får de unga lätt tag på.

– De som säljer droger är vuxna. Men de utnyttjar yngre som testar och kanske börjar sälja. Själv är jag ute och går på kvällarna om min son är ute. Det viktigaste för oss föräldrar är andra föräldrar. Men tyvärr så har inte alla föräldrar kunskapen om hur det ser ut. Det är tur i oturen att jag vet. Det finns hur mycket som helst och min erfarenhet, säger mig, att där det finns drogförsäljning där finns det gängkriminella.

Man behöver själv inse att man behöver hjälp för att komma ur beroende

Hos Dagny kan man ta hjälp om man hamnat i beroende. Det bästa är att söka hjälp i så tidigt skede som möjligt. Så fort de anhöriga har märkt att något är fel bör man ta hjälp. Men beroenden ser väldigt olika ut. För att vara mottaglig för behandling behöver individen själv se, inse och acceptera att hen behöver hjälp. När man söker hjälp har individen oftast upplevt de negativa konsekvenserna av sitt beroende.

– Inget är svart eller vitt. Beroende är en sjukdom och hur den yttrar sig är väldigt individuellt. När man arbetar med ungdomar behöver jag ha det förebyggande perspektivet och visa på konsekvenser av ett beroende. Medan om en person redan har hamnat i beroende behöver jag visa på vad som hänt. Förr pratade man ofta om arv och miljö, men idag kan vem som helst hamna i beroende. Det är väldigt svårt att sätta fingret på vem som blir beroende och vem som inte blir det. Därför är det så viktigt att nå ut till föräldrarna, så att de är beredda.

Ungdomar har tryck på sig från olika håll

Dagny har deltagit på föräldramöten i skolorna för att informera. Är du en orolig förälder ska du veta att du kan kontakta henne. Man kan känna sig ensam med sin oro.

– Som förälder bär du dina barn, du ger dem mat, du leker med dem, du lär dem vad de får och inte får göra. Många föräldrar har gjort rätt och de har gjort sitt bästa, ändå händer det värsta. Våra tonåringar har så mycket krav på sig från sociala medier, skolan och fritidsaktiviteter. Lägg hormoner på detta. Psykisk ohälsa kan vara en anledning till att man fastnar i droger. När en tonåring dricker första gången kanske första känslan var mycket bra och man fastnar.

Vitt snus och e-cigaretter är vanligt

I slutet av 2023 kom årets CAN-undersökning, som visade att det vita snuset blivit väldigt vanligt bland ungdomar. Även att röka e-cigaretter är spritt bland unga.

– Det är så lätt att ”vejpa” eftersom det inte har någon lukt och det smakar godis. Det ger en häftig ånga och känns inte så allvarligt. Men det är lätt att bli beroende och det kostar!

Som förälder är det viktigt att ha koll på dagens swishutgifter din ungdom har. Du kan se hur höga summor det rör sig om och vart de swishas.

– Det är svårt att neka sina barn, men det gäller att hjälpa dem så att deras beroende inte tar över livet.

En tjej röker e-cigarett.

Att "vejpa" kan verka oskyldigt då det smakar godis. Men nikotinstyrkan kan vara mycket hög.

God samverkan för den som behöver stöd att ta sig ur beroende

Att komma till Dagny för behandling kostar ingenting så länge du är bosatt i vår kommun. Hon använder metodbaserade behandlingar som oftast håller på mellan tre månader och ett år. I vår kommun råder samverkan mellan socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten, budget- och skuldrådgivaren och vårdcentralen. Om en person både är utan jobb och lider av psykisk ohälsa till följd av sitt beroende, så går det att få stöd för att komma ur sitt beroende.

Kontakt med behandlare

dagny.torlaksdottir@gnosjo.se eller via växeln 0370-33 10 00

En kvinna står inne i en kyrka.

Dagny Torlaksdottir är behandlare för dig med beroendeproblematik.

CAN är Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Deras uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället.

Can gör skolundersökningar i hela Sverige sedan 1971 i årskurs 9 och sedan 2004 i gymnasiets år 2. Undersökningarna belyser utvecklingen av ungdomars erfarenhet av ANDTS över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och åldersgrupper. Den insamlade informationen ger möjligheter att analysera konsumtionsmönster och samband mellan användning av substanser och bakgrundsfaktorer.