Gnosjö kommun logotype

Kommunfullmäktige 25 januari

Senast uppdaterad 18 januari 2024

Ta del av handlingarna inför veckans kommunfullmäktigesammanträde. Nytt är att webbsändningen blir textad, efteråt för att vara mer tillgänglig.

Tid och plats

25 januari, klockan 18:30 i Sessionssalen.

Dagordning

 1. Godkännande av dagordning och val av justerare.
 2. Information om personligt ombud för psykiskt funktionshindrade
  Senada Sacic, Maria Svensson och Camilla Sjölund från socialförvaltningen.
 3. Handlingsplan för bredbandsstrategi.
 4. Ökning av borgenstak Fastighets AB Järnbäraren.
 5. Upphävande av drogpolitiskt program.
 6. Revidering av mätmetod för indikatorer i kommunens mål- och resultatstyrning, kultur- och utbildningsförvaltningen.
 7. Medborgarförslag angående ökat återbruk av kläder och möbler.
 8. Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg vid Hylténs.
 9. Medborgarförslag gällande omsättning av fritidsgårdens personal.
 10. Medborgarförslag gällande utbyggnad av skateparken i Gnosjö.
 11. Fyllnadsval efter Jerry Jönsson, Moderaterna.
 12. Val av representant till styrgruppen för Kulturarv Marieholm.
 13. Val av valberedning till Leader Västra Småland.
 14. Begäran om entledigande, Jörgen Johansson, Socialdemokraterna
 15. Begäran om entledigande, Hampus Bergh, Sverigedemokraterna
 16. Begäran om entledigande, Jakob Hoof, Kristdemokraterna.
 17. Delgivning av ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige för Moderaterna.
 18. Revisionsrapport om krisberedskap och krishantering.