Gnosjö kommun logotype
En grupp människor står i Sessionssalen.

I arbetsgrupperna för Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet ingår bland annat samhällsutvecklare Lina Gerdin, säkerhetssamordnare Mimmi Börjesson, Maria Nyström elevhälsochef, planarkitekt Elias Bengtsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Niklas Åkermo, Maria Svensson verksamhetschef socialförvaltningen, Camilla Sjölund enhetschef öppenvården, Dagny Torlaksdottir behandlare och ANDT-samordnare, Eva Timén folkhälsoutvecklare på Region Jönköpings län och Arben Murati fritidsledare på Hammargården.

Helikopterperspektiv på social hållbarhet, trygghet och folkhälsa

Senast uppdaterad 19 januari 2024

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet, som startades hösten 2023, har snart hittat sin form. Rådet ska samordna arbetet i frågor om social hållbarhet, folkhälsa, trygghet, civil beredskap och brottsförebyggande arbete.

Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet är strategiskt. Det är ett brett råd där i stort sett alla förvaltningschefer, ordföranden i nämnder, externa från Region Jönköpings län, vårdcentralen, polisen och näringslivet ingår.

Under rådet finns arbetsgrupper, som ansvarar för att arbeta med de frågor rådet pekar ut, som prioriterade. Det nya rådet är egentligen ett "nygammalt" råd, eftersom det bygger på de tidigare råden Forum Välfärd och det lokala Brottsförebyggande Rådet. Det brottsförebyggande arbetet är lagstadgat i och med den nya lagen, som trädde i kraft sommaren 2023. Lagen handlar om det kommunala ansvaret för att arbeta brottsförebyggande inom sitt geografiska område.

Arbetsgrupperna har kontakt med verksamheterna

Under rådet finns tre arbetsgrupper som arbetar med social hållbarhet, brottsförebyggande och civil beredskap. Arbetsgruppernas fokus fram tills kommande möte, som hålls i vår, är kartläggning av det nuvarande arbetet som bedrivs.

Här är frågeställningarna; "Vad gör vi idag?", "Vilka forum fungerar idag?", "Finns det några som ska avslutas eller förändras?" Det som görs bra idag ska inte röras eller förändras. Det som inte fungerar väl, ska göras bättre. Om man upptäcker ”luckor” ska man fylla dem så att man inte missar sådant som bör göras och åtgärdas.

I kartläggningen funderar man också på den framtida inriktningen och ställer sig frågorna ”Vart ska vi? och ”Vad ska vi satsa på?” Framöver kommer det troligen att bli flexibilitet i hur arbetsgrupperna är organiserade, vilka som kommer att ingå kommer att bero på vilket behov som Hållbarhets- och brottsförebyggande rådet önskar prioritera.