Gnosjö kommun logotype

Tre nya e-tjänster lanserade

Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla och producera nya e-tjänster. Syftet är att de ska vara till nytta för våra invånare. Här är de allra nyaste.

E-tjänst ”Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen”

Tjänsten underlättar för dig att på ett enkelt sätt hålla koll på dina kontakter med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-tjänsten för kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

E-tjänsten ”Anmäla ny livsmedelsverksamhet"

I denna e-tjänst kan du anmäla ändring i befintligt livsmedelsverksamhet och anmälan om nedläggning av livmedelsverksamhet.

I e-tjänsten kommer du att få svara på frågor om din verksamhet för att vi ska kunna riskklassa den enligt de nya reglerna som började gälla den 1 januari 2024.

Att påbörja en livsmedelsverksamhet utan att anmäla det kan innebära en straffavgift. För att registrera livsmedelsverksamhet tar vi ut en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa.

E-tjänsten för livsmedelsverksamhet hittar du under sidorna för e-tjänster.

E-tjänsten ”Bygglovsguiden”

Tjänsten ska hjälpa till att ge svar på vanliga bygglovsfrågor. Du kan använda tjänsten dygnet runt varje dag på hela året. Det betyder att du slipper ”jaga” en handläggare. Språket är lätt att förstå och vi hoppas på att tjänsten ska hjälpa dig att få kunskap i frågor som har en ganska snårig lagstiftning.

Det vanligaste svaret när vi får frågan ”Behöver jag bygglov till detta?” är ”Det beror på”. Men genom bygglovsguiden kan du få veta vad det beror.

E-tjänsten ”Bygglovsguiden” hittar du under sidorna för e-tjänster