Gnosjö kommun logotype

Vad gör en fastighetschef?

Nummer nio i vår serie om medarbetare i Gnojsö kommun är Håkan Andersson, fastighetschef.

Som fastighetschef ansvarar Håkan för fastigheterna på kommunen och är även förvaltare för politikers beslut om nybyggnationer.

Det innebär också att man ser till att byggnader är i bra skick och har allt som en byggnad bör ha, såsom ventilation eller bra isolering.

Att bygga en ny byggnad medför mycket planering och arbete. Fastighetschefen är därför ansvarig för att samordna byggnationen med hänsyn till kommunens budget.

Normalt arbetar en fastighetschef med att diskutera vad som behöver göras med personal och fackförbund. Dessa möten görs året runt för att budgeten ska räcka och för att få en inblick i vad som behövs för att genomföra ett bygge.

Efter att ha utrett och diskuterat hur byggnationen ska utföras med relevanta projektledare och chefer, beställer fastighetschefen sedan deras tjänster för att påbörja bygget.

Håkan har inte alltid arbetat som fastighetschef utan började som snickare. Sen blev han platsledare och därefter platschef. Efter utbildning på högskola blev han fastighetschef här på kommunen.

– Att vara fastighetschef är ett stimulerande arbete, eftersom det är utmanande. Främst för att man måste hålla sig inom budget och ha kontakter med flera projektledare för att få ut så mycket som möjligt av pengarna. En fördel med att arbeta i Gnosjö är att kommunen är liten, vilket ger nära kontakter och snabba beslut. Om jag vill ha ett svar från politiker, så kan jag efter en snabb kontakt få svar samma dag.

Serien om medarbetare är skriven av sommarpraktikanterna Eric Ta och Fatma Salah.