Gnosjö kommun logotype
En ung kvinna tittar ut mot ett landskap och verkar fundera på framtiden.

Även om kriget inte står för dörren vill myndigheterna påminna oss om att vara beredda. Vi kan stärka vår hemberedskap och eventuellt engagera oss i någon frivilligorganisation.

Vad händer om Sverige hamnar i krig?

Vi, som är bosatta i Sverige eller svenska medborgare, är skyldiga att bidra till att samhället fungerar i händelse av krig, om vi är mellan 16 och 70 år. Vi behöver stärka vår hemberedskap på grund av det skärpta läget.

Civilplikten har aktiverats under början av 2024, och är en del av totalförsvarsplikten. Denna gäller för alla svenska medborgare och de, som är bosatta i Sverige sen länge, mellan 16 och 70 år.

Plikten innebär att man är skyldig att bidra i samhället vid ett eventuellt krig. Civilplikten är motsvarigheten till värnplikt. Den ska se till att samhället fungerar även vid höjd beredskap.

Enligt Försvarsmakten är det viktigt att fundera på vad ett krig i Sverige skulle kunna innebära, både på samhällsnivå och för oss som individer.

Vårt geografiska läge är en risk

Bakgrunden till att Försvarsmakten uttalar sig om den höjda beredskapen är Rysslands fortsatta krig mot Ukraina. Ryssland har visat sig vara berett att invadera ett fredligt grannland och drar sig inte för att förstöra det ukrainska samhället. Det är Sveriges geografiska läge som göra att vi kan dras med i krig.


Regeringen har gett MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, uppdrag att hjälpa myndigheter, företag och andra aktörer att bygga sin egen ”krigsorganisation” för att samhället ska fungera i händelse av krig.

Bygg upp din beredskap hemma

Som privatperson behöver du bygga upp din egen hemberedskap. Du förväntas klara dig minst i en vecka utan samhällets hjälp vid exempelvis ett längre strömavbrott. Du kan fortfarande ta del av broschyren ”När krisen eller kriget kommer” som kom ut 2018, på MSB:s webbplats.

Bra att ha hemma

 • en radio som fungerar även om det inte finns el
 • ficklampa
 • dunkar med rent vatten
 • mat som inte behöver kyl eller frys typ konserver och torrvaror
 • stormkök och bränsle
 • fotogenlampor
 • pannlampa
 • ljus, både stearinljus och värmeljus
 • tändstickor
 • alternativa värmekällor
 • husapotek för att klara sårskador
 • mediciner
 • hygienartiklar typ våtservetter
 • tandkräm
 • tvål
 • extra batterier
 • kontanter
 • lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst och elleverantör.
 • se till att din bil är fulltankad eller fulladdad och ha gärna alternativa färdmedel till hands, exempelvis cykel.

Du behöver helt enkelt beredskap för att klara av din vardag trots att allt inte är som vanligt.

En svensk flagga målad på en tegelvägg.

Endast 13 procent av världens befolkning lever i en demokrati. Sverige är en av de få demokratierna på jorden.