Gnosjö kommun logotype

Det livsviktiga arbetet för att förebygga suicid fortsätter under 2024

Detta är ett långsiktigt arbete där man ser resultat först efter flera år. Madelen Kjell på Räddningstjänsten kommer att vara samordnare för både Gislaved och Gnosjö kommun.

Att kunna göra det tydligt för medarbetare om värdet av att prata om psykisk ohälsa är oerhört viktigt för oss som arbetsgivare. De båda kommundirektörerna i Gnosjö och i Gislaved är eniga om att vi ska fortsätta utbilda inom ämnet. Madelen Kjell har tagit över efter Malin Hill som suicidpreventionssamordnare i vår kommun från och med i år.

Att våga fråga kan vara skillnad på liv och död

Vi bygger utbildningarna utifrån strukturen på Suicide Zeros material "Våga Fråga". Vilket innebär att alla nya medarbetare fångas upp. Den första delen är digital och medarbetaren gör den själv. Medan den andra genomförs i Räddningstjänstens regi av Madelen Kjell, Jesper Holm och Alexander Bogesten, de två sistnämnda är brandmän tillika instruktörer. Alla tre har stor kunskap om risk- och friskfaktorer.

Del tre, Suicide Zero Pocket, ligger i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan genomföras som workshops under ett APT i slutet av året. Att våga fråga någon hur den mår och vara genuint intresserad av svaret, kan vara skillnaden på liv och död. Vi behöver alla bli bättre på att bry oss om hur andra mår i vår närhet.

Alla chefer känner sig mer eller mindre bekväma med ämnet. Speciellt svårt är det när vi vet om att någon mist en nära i suicid. Det är också en myt att den som har mist en nära i suicid inte vill tala om den personen, det är klart den vill. En älskad person vill man alltid tala om och minnas oavsett dödsorsak. Självmord är en känslig fråga att hantera och alla är inte komfortabla med att tala om det. Men då finns Madelen och hennes kollegor till hands för att hålla utbildningen och eller stötta upp på annat sätt.

Medarbetarna tacksamma för att få gå utbildningarna

– Vi har under året träffat väldigt många kommunmedarbetare. Nästintill alla, skulle jag vilja påstå, är mycket tacksamma och positiva till utbildningen. Det är glädjande, menar Madelen.

Madelen har också fått frågor om omkomna i suicid har minskat?

– Tack och lov så är siffrorna låga, så det är svårt att mäta om just denna satstning gjort skillnad, men vi vet att en hel del har sökt sig till Kommunhälsan och Avonova. Närmare 20 procent av deltagarna har fått samtalsstöd och avlastande samtal därigenom.Vi vet också att Kalmar kommun, som jobbat med suicidprevention i cirka tio års tid, först nu ser en minskning av sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Vi har bara precis börjat.

En glad man står inne i en kyrka.

Niclas Aronsson, terapeut i Värnamo, var en av föreläsarna under Suicidpreventiva veckan 2023. Han föreläste om spelberoende.

Suicidpreventiva veckan ska uppmärksammas varje år

Våra anställda i kommunen har fått en djupare förståelse i ämnet psykisk ohälsa. De suicidpreventiva utbildningarna och workshops har tagit död på myter, minskat stigmat och gett verktyg till nödvändiga samtal. Den suicidpreventiva veckans föreläsningar av Jesper Holm och Niclas Aronsson, terapeut vid spelberoende i Värnamo var mycket välbesökta.

– Intentionen är att belysa den suicidpreventiva veckan varje år. Den infaller under vecka 37 i år. 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen och den ska vi uppmärksamma på ett eller annat sätt. Gnosjö och Gislaveds kommun ligger i framkant av alla våra 290 kommuner i Sverige. Så 2024 känns spännande på många sätt, säger Madelen Kjell.

En man står på en scen. Bakom honom finns en bild på en pojke.

Jesper Holm har egna erfarenheter av suicid. Han föreläste på Hammargården under Suicidpreventiva veckan.