Gnosjö kommun logotype
En man står ute i granskogen.

Jan jobbar för framtidens elförsörjning

Elektrifieringen av vårt samhälle, framförallt inom industri- och transportsektor, kräver ökad elproduktion och elnätskapacitet. Denna förändring skapar stora utmaningar men också nya möjligheter.

Jan Gustafsson, som kommer senast från GARO, börjar nu som projektledare för EFFEKT, där Gnosjö är pilotkommun. Projektet handlar om att snabba på utvecklingen av hållbara och effektiva energisystem.

EFFEKT innebär samverkan med kommuner, energiföretag och näringsliv. Tanken är att öka analysunderlagen, kunskapen, bidra till innovation och skapa mötesplatser. Genom detta kommer det bli möjligt att skapa nya lösningar, för ökad förnybar energiproduktion samt minskad belastning på elnätet.

Många av länets kommuner saknar en aktuell energiplan och är i behov av bättre data- och analysunderlag, verktyg och mer kunskap för att öka sin beslutsfattande förmåga i energifrågor, satsningar och investeringar.

Finansiärer är Europeiska regionalfonden, Regional Utveckling i Jönköpings län, Tranås Energi, Jönköping Energi, Handelskammaren i Jönköpings län och alla kommuner i Jönköpings län.

Projektet startades upp i våras och kommer att avslutas i juli 2026.

Industrier i Gnosjö.

Gnosjötrakten har en stor del energiintensiv industri. Visionen är att bli en plusenergikommun.