Gnosjö kommun logotype

Samarbete och dialog för ökad trygghet

Senast uppdaterad 02 april 2024

Under tisdagen anordnades en trygghetsvandring i bostadsområdet Åviken i Gnosjö. Medverkande var representanter för Gnosjö kommun och kommunpolis. Tanken med vandringen var att kartlägga platser som kan upplevas som otrygga och vad som skulle kunna göras åt detta.

Vandringen anordnades med anledning av händelsen den 13 november som skapat oro och frågor bland många invånare.

Under vandringen stannade deltagarna ofta upp och diskuterade olika miljöer. Det framkom att Åviken oftast uppfattas som en trygg plats, men att mindre vegetation och mer belysning skulle kunna förbättra miljön på vissa ställen.

Senare under kvällen samlades representanter för kommun, föreningsliv och trossamfund i kommunhuset. Under mötet diskuterades hur hela samhället kan samarbeta för att öka tryggheten.

Under mötet redovisade kommunpoliserna Sandra och Andreas nuläget för tryggheten i Gnosjö. De berättade att de gärna vill ha tips från vittnen som varit i närheten under våldshändelsen på Åviken. Även de som varit på plats, men som inte sett något uppmanas höra av sig, då det också kan vara värdefullt i polisutredningen.

– Det har varit en dag med många positiva möten där det kom fram många tankar och idéer om vad som kan göras för tryggheten, både i Åviken men även i samhället som helhet. Vi kommer att ha ett uppföljande möte nu innan jul. Vi som arbetar med detta på kommunen fortsätter också vårt långsiktiga arbete med trygghetsfrågor på olika sätt, säger Mimmi Börjesson, säkerhetssamordnare Gnosjö och Gislaved.

Kommunens möte med föreningar, trossamfund och polisen.

Möte med Gnosjö kommun, föreningar, trossamfund och polisen.