1. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Nissafors
  2. Viktigt meddelande: Vattnet tillbaka i Marås
Gnosjö kommun logotype

Nu släpper vi tio tomter på Kalanders väg, Österskog

Området ligger cirka 3 kilometer från tätorten Hillerstorp, i en sluttning mot ett skogsparti i sydöstligt läge. Omgivningen är lantlig med både ny och äldre bebyggelse i området. Det finns strövande djur och natur i närheten, men ändå närhet till service.

Information om tomterna:

  • Tomterna är mellan 1 146-1 559 kvadratmeter.
  • Vägarna är asfalterade och gatljus installerat
  • Cykelvägar till Hillerstorp
  • Fiber finns framdraget
  • Tomterna kostar mellan 378 000 till 515 000 kronor. Kostnad för nybyggnadskarta, utstakning, bygglov, anslutning av vatten- och avlopp, el, samt opto tillkommer.

Restriktioner för husbyggen på tomterna:

  • Max 2 våningar
  • Max takvinkel 45 grader
  • Köparen måste bygga på tomten inom två år

Vill du registrera dig i tomtkön?

Se ut vilken tomt du är intresserad av i vår tomtportal. Där efter gör du en intresseanmälan. Vi tillämpar turordning om flera personer är intresserade av samma tomt.

Har du frågor?

Kontakta teknik- och fritidsförvaltningen via e-post tof@gnosjo.se, eller via Gnosjö kommuns växel 0370-33 10 00, begär MEX Geodata.