Gnosjö kommun logotype
En ritning hur området kommer att se ut när det är klart.

Här på ritningen ser du bland annat en terrass, som kommer att vara till glädje varma dagar.

Dags att söka service- och gruppbostad i Humleåsens nya bygge!

Senast uppdaterad 14 november 2023

Sommaren 2024 ska våra nya service- och gruppbostäder stå klara på Humleåsen. Sammanlagt blir det 16 nya bostäder. Är du i behov av sådan bostad är det dags att söka plats redan nu. Välkommen med din ansökan!

I nya servicebostaden på Humleåsen kommer det finnas tio lägenheter. I gruppbostaden blir det sex lägenheter med tillgång till gemensamutrymme.

Om du är i behov av service- eller gruppbostad kan du ansöka om en plats redan nu. Kontakta socialsekreterare, som utreder om du har rätt till bistånd eller inte enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Kontakt via Gnosjö kommuns växel

Socialsekreterare LSS, telefon 0370-33 10 00

Frågor du kan få vid utredning

  • Hur bor du i dag och hur får du ditt stöd?
  • Vilka behov och önskemål har du inför framtiden?
  • Behöver du bo i en bostad med särskild handikappanpassning?
  • Behöver du stöd av personal dygnet runt eller räcker det med stöd vissa tider på dygnet?
  • Behöver du stöd i de flesta vardagliga situationer eller räcker det med stöd och service i vissa situationer?
  • Har du behov av och önskemål om gemensamhetsutrymmen?
  • Behövs det personal med specifik kunskap, som till exempel kan kommunicera på alternativa sätt?

Servicebostad

Servicebostad är för dig som behöver personal i närheten. Men du kan vara självständig till stor del och klarar av att vara ensam. Du klarar av att stödet är planerat i förväg och kan kalla på hjälp själv genom att kontakta personal. Personalen kan stödja dig med att sköta ditt hem. Den kan ordna rutiner för att du ska få en bra dag och planera dina måltider och inköp. Personalen stöttar dig i det du vill göra på fritiden, din kontakt med anhöriga, god man och vänner, samt kontakt med hälso- och sjukvård.

Personalen stödjer dig så att du ska kunna bli så självständig som möjligt. Det kommer finnas jourpersonal nattetid.

Gruppbostad

En gruppbostad skiljer sig från en servicebostad med att här är personalbemanningen högre. Du, som har ett mer omfattande behov av hjälp och stöd i ditt hem, kan söka bostad här. En gruppbostad är till för dig med stort behov av stöd dygnet runt. Du behöver ha personal i din närhet. Du behöver kunna få direkt och spontant stöd vid behov och stöd med omvårdnad. Till exempel behöver du hjälp med hygien, stöd för att kunna umgås med släkt och vänner. Du behöver även stöd i kontakt god man och med hälso- och sjukvård.

Personalen stödjer dig så att du ska kunna bli så självständig som möjligt. I gruppbostaden finns personal dygnet runt som kan stödja dig.