Gnosjö kommun logotype
Elias Bengtsson

Möt Elias, vår planarkitekt

Nummer 4 i vår serie om yrkesroller i kommunen: Elias Bengtsson, som arbetar som planarkitekt på Gnosjö kommun.

Som planarkitekt planerar Elias var och hur kommunen ska växa. Elias skapar detaljplaner, vilket innebär främst att han gör så kallade markprövningar. Dessa markprövningar används därefter av kommunen och skickas även till dagspressen och andra som ska framföra sina åsikter.

Förutom att skapa detaljplaner, närvarar han i många möten, som kretsar kring kommunens utveckling. Det kan gälla hur mark ska användas men även andra saker.

Elias fick tjänsten efter att ha studerat samhällsplanering på universitetet.

Intervjuerna med våra medarbetare har gjorts av Eric Ta och Fatma Salah, som gjorde feriepraktik hos oss sommaren 2023.