Gnosjö kommun logotype
Återvinningsstation

Kommunen tar över ansvaret för avfallshantering från och med 1 januari 2024

Samverkan Återvinning Miljö, förkortat SÅM, kommer från årsskiftet att ansvara för förpackningsinsamling och insamling av hushållsavfall.

Fram till nu har ansvaret för att samla in och återvinna förpackningar legat på Svenska Förpackningsinsamlingen AB, FTI. Insamlingen har skett främst genom obemannade återvinningsstationer.

Från och med årsskiftet får Sveriges kommuner ansvaret för förpackningsinsamlingen. Ansvaret gäller både obemannade återvinningsstationer, småhus, flerfamiljshus och verksamheter som genererar kommunalt avfall.

Läs mer om att Samverkan Återvinning Miljö tar över ansvaret för obemannade återvinningsstationer på SÅM:s webbplats.

Du kan läsa mer om förändringarna i förpackningsförordningen på FTI:s webbplats.