Gnosjö kommun logotype

Elevernas miljöarbete premierades!

Hållbarhet ligger varmt om hjärtat för Catarina Lindahl. För tre år sedan startade hon Grön Flagg-arbetet på Bäckaskolan F-6 i samband med att hon blev förstelärare. Nu tar Sandra Claesson över rodret för Grön Flagg.

Catarina Lindahl på Bäckaskolan F-6 är väl insatt i vad det innebär att vara Grön-Flagg-certifierad skola. Hon har arbetat med Grön-Flagg-konceptet i flera år. 2022 blev skolan certifierad för det arbetet de genomfört läsåret 21/22. Läsåret 22/23 tog Sandra Claesson över huvudansvaret för grön flagg och den 5 oktober flaggade skolan för att fira förra läsårets certifiering. Det passade bra, eftersom det också var Miljövänliga veckan.

Pojkar får chokladboll.

Chokladbollarna var populära.

– För tre år sedan fick jag ett försteläraruppdrag utifrån att vi skulle arbete med hållbar utveckling på skolan. Under första året startade vi upp miljöråd med representanter från klasserna, förutom de ordinarie elevråden. De tog med klassernas önskemål till råden. Det är elevernas idéer som ska ligga till grund till det vi jobbar med. Nu är elevråden även miljöråd, så de plockar in miljötänket. De globala målen arbetar vi framför allt med i de natur- och samhällsorienterade ämnena.

En lärare står med sina elever omkring sig.

Catarinas treor var förväntansfulla inför samlingen vid flaggan.

Ett livslångt lärande

Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, ett världsomspännande lärandeprogram inom hållbar utveckling, där man utgår från de globala målen.
På Bäckaskolan handlar arbetet med Grön Flagg om helheten. Det går inte att plocka ut en enskild lektion och säga att idag arbetar vi med Grön Flagg. Grön Flagg innebär att i all undervisning har ett hållbart tänk. Det handlar om ett livslångt lärande. Där delaktighet och lärande genom lek och skapande hänger ihop. Catarina vill skapa ett hållbarhetstänk hos barnen i tidig ålder samtidigt, som barnens nyfikenhet leder lärandet.

– Alla klasser är utomhus en halvdag för att pröva friluftsliv. Vi har en fin skog intill skolan som vi kan dra nytta av. Barnen har fått lära sig att tälja. De yngre har fått tälja i morot med matkniv och de äldre i pinnar med täljknivar. De har även fått lära sig att tända med tändstål. Första året vi arbetade med Grön Flagg sökte vi bidrag från Jönköpings kommun. Det var ett projekt som pågick under friluftslivets år 2020 som hette ”Luften är fri”. För pengarna köpte vi in material för friluftsaktiviteter, knivar, tändstål, en muurikka och lite annat.

Två kvinnor står framför en flaggstång.

Sandra Claesson tar över rodret för Grön Flagg efter Catarina Lindahl.

Eleverna bestämmer vad de ska arbeta med

Varje år gör skolan tre planer, som måste godkännas av Grön Flagg.

– Det är skolan som bestämmer innehållet och vad vi ska arbeta med. Första året var det att minska matsvinnet i vår skolmatsal, hålla skolgården fri från skräp och upptäcka miljön runtomkring oss. Under alla år har vi haft en plan med att minska skräpet runt skolgården. Eleverna här mycket engagerade. De ville även sopsortera, men det föll inte så väl ut. Alla visioner fungerar inte fullt ut.

I våras var skolorna i Gnosjö kommun för första gången på Store Mosse under våren, annars har alltid utflykterna dit varit på hösten.

– Det var fantastiskt att komma till Store Mosse. Det är ett tillfälle att lära känna vårt närområde. Där barnen får må bra i friska luften. Både vuxna och barn tyckte att det var kanonbra. Det blev ett helt annat upplägg än höstutflykterna som brukar vara mycket inriktade på vandring och att testa att gå med snöskor. Nu blev fokusen mer på fågeltornet och Naturum. Vi vill synliggöra naturen runt om oss.

Bilder på vitmossa i Naturums utställning.

På naturum finns en fin utställning om Store Mosse.

Planernas innehåll under Grön flagg-åren

2020/2021

  • Ett samhälle fritt från skräp.
  • Minska matsvinnet i skolrestaurangen.
  • Upptäcka miljön runt omkring oss.

2021/2022

  • Plaster i haven.
  • Vara rädd om våra insekter.
  • Vårda vår skolgård och naturen runt om kring.

2022/2023

  • Friluftsliv
  • Plaster i haven
  • Städa skolgården

Temat "plaster i haven" är elevernas önskemål

I år arbetar eleverna med tema om nedskräpning i vattendrag, sjöar och hav, som ingår i det globala målet nummer 14. De fortsätter även att vårda skolgården och naturen runt omkring.

Eleverna ska få lära sig om nedskräpning i haven och vad det får konsekvenser för liven i haven samt vilka följder det för med sig i klimatförändringar.

Vid klass- och miljöråd har elevernas önskemål varit att de vill lära sig mer om nedskräpning av plaster i haven. Eleverna kommer under lektioner få arbeta med fakta om nedskräpning i haven. Vi kommer att läsa olika skönlitterära böcker med temat ”rädda haven”.

Önskemålet att få arbeta med ”plaster i haven" kommer från eleverna själva. Utöver plaster i haven kommer vi att arbeta med nedskräpning i vattendrag, sjöar och hav. Det kommer att finnas olika arbetsområden där eleverna kan få fördjupade kunskaper.

Ekologisk dimension

Eleverna ska få kunskap om nedskräpningens betydelse för liven i haven samt klimatet.
Sociala dimensionen: En renare miljö bidrar till en ökad trygghet, vilket leder till ett ökat välbefinnande.

Ekonomisk dimension

När var och en tar ansvar att inte skräpa ner, att källsortera sopor och att återvinna kommer det på sikt att spara både tid, energi och pengar.