Gnosjö kommun logotype
Grupparbete Studiedag Hillerstorsskolan 4

Fritidspedagoger utbildas i entreprenöriellt lärande

Hur kan vi stimulera barn att redan i unga år tänka innovativt och skapande? Det är temat under höstens studiedagar för fritidspedagogerna i Gnosjö kommun.

Saxar, klister och färgpennor ligger på borden denna dag på Hillerstorpsskolan. Rebecca Johansson från Ung Företagsamhet Jönköping föreläser och ger fritidspedagogerna uppgifter där de får tänka ut kreativa lösningar på olika problem.

– Unga människor och företagande är ofta förknippat med gymnasieåldern. Men genom dessa studiedagar vill vi ge fritidspedagogerna redskap för att även nå ut till yngre barn. Det entreprenöriella tänkandet behöver finnas med som en naturlig del av det dagliga pedagogiska arbetet på fritidshemmen, säger Rebecca.

Rebeccas föreläsning handlade om olika metoder och arbetssätt som hjälper barnen att utveckla tillit till sin egen förmåga att påverka sitt liv. Mod, samarbetsförmåga och initiativkraft är också egenskaper som är viktiga att stärka. Allt detta har barnen nytta av längre fram i livet, inte minst genom att de blir mer attraktiva på arbetsmarknaden.

– Gnosjö kommun är verkligen en förebild på det här området! Skolledningen har varit drivande i att barn redan i unga år får möjlighet att utvecklas, säger Rebecca.

Grupparbete Studiedag Hillerstorsskolan Rebecka Johansson

Rebecca Johansson föreläser för fritidspedagogerna.

Grupparbete Studiedag Hillerstorsskolan 1

Grupparbeten fyllda av kreativitet.