Gnosjö kommun logotype

Gnosjö kommun klättrar i Svenskt Näringslivs ranking

Senast uppdaterad 28 december 2023

Vår kommun klättrar återigen i Svenskt Näringslivs ranking. På sjätte plats i Jönköpings län.

– Det är oerhört positivt att vi klättar i rankingen, och min förhoppning är att vi fortsätter klättringen kommande år, säger Eric Liljendahl, näringslivschef i Gnosjö.

Svenskt näringsliv presenterar resultatet av sin årliga attitydundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner i två delar. På våren kommer det betyg som företagen ger respektive kommun. På hösten kommer den sammanfattade rankingen.

Klättrar 16 placeringar

I 2023 års ranking står det klart att Gnosjö kommun klättrar 16 placeringar, från plats 68 till plats 52. Med ett resultat på 4,12 på en 6-gradig skala landar Gnosjö på en sjätteplats i Jönköpings län. Riksgenomsnittet i hela landet ligger på 3,46 2023.

Goda kontakter viktigt

Gnosjö kommun har en lång tradition av bra resultat, men har de senaste två mätningarna tappat. För en kommun med ett tungt näringsliv är det viktigt att den kommunala organisationen förstår det lokala näringslivet med dess utmaningar och möjligheter.

Under maj 2023 tillträdde Eric Liljendahl på den nya näringslivsenheten. Han tycker att det är viktigt att lyssna in företagen och gör därför företagsbesök med berörda tjänstemän.

– Gemensamt behöver kommunen och näringslivet ta fram en handlingsplan för att få både bygden och företagen och utvecklas. Därför är våra företagsbesök mycket viktiga.

En av åtta i länet som klättrar

I Jönköpings län har vi åtta kommuner som gör en positiv förflyttning på årets ranking. Vi kan speciellt gratulera vår grannkommun Vaggeryd till länets förstaplats.