Gnosjö kommun logotype

Thule vill att bygden ska bli mer attraktiv

Senast uppdaterad 05 februari 2024

Thule menar att god infrastruktur för persontrafik är a och o för att de ska få den personal de behöver.

Eric Liljendahl, näringslivschef, vill att kommunen och näringslivet ska ha ett gott samarbete. Därför är det viktigt att lyssna in företagens önskemål om hur kommunen kan bli bättre ur näringslivets synpunkt. Ett led i detta är besök på olika industrier och hos olika näringsidkare.

Thule är ett av de större, mer välkända företagen i Gnosjö kommun, som fick besök av näringslivschefen i september.

Thule är mest kända för sina takräcken och takboxar, men tillverkar en stor mix av produkter inom friluftsliv. Företaget vill inspirera till ett aktivt friluftsliv och har stort fokus på hållbarhet.

Kompetensutvecklar även internt

En fråga som kom upp var hur viktigt det är med kompetensutveckling. Där handlade samtalet om vilka kompetenser Thule har behov av, hur man själva kan utbilda och utveckla sin personal på den egna arbetsplatsen.

Efterfrågar attraktiva boenden

En fråga av stor betydelse är att få bygden att bli ännu mer attraktiv. Här behöver finnas boende i samklang med ett rikt kultur- och friluftsliv för attrahera personal. Det behöver finnas sysselsättning utanför arbetstiden.

Under besöket deltog även kommundirektör Anna Engström, kommunalråd Kristine Hästmark och affärsutvecklare Maria Kristiansson från Science Park.