Gnosjö kommun logotype

Betalar du rätt avgift?

Senast uppdaterad 05 februari 2024

Nu genomförs den årliga avgiftskontrollen för förskola, familjedaghem och fritidshem. Du som har betalat för mycket får pengar tillbaka. Om du har betalat för lite får du en faktura.

Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning. Det beror på att kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. I år kontrollerar vi de avgifter som betalades år 2021.

Beräknas på hushållets totala inkomst

Vi tittar på hela hushållets taxerade årsinkomst och delar med 12. På så sätt får vi fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan totalt fakturerad avgift på ett år och korrekt beräknad avgift är mindre än 600 kronor, kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Det händer efter en kontroll

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso.

Har du betalat för mycket får du istället tillbaka överskottet. Du får då ett brev hem om hur utbetalningen kommer att gå till.

Kontaktuppgifter vid avbetalningsplan

För dig som inte har möjlighet att betala hela fakturan på en gång, finns möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan. Du kontaktar då vår ekonomiavdelning.

Telefon: 0370-33 10 39

E-post: kundtjanstekonomi@gnosjo.se