Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Ledningarna är slitna och behöver förnyas

Senast uppdaterad 02 april 2024

Vårt vatten- och avloppsnät är gammalt. Det är en stor anledning till att vi har haft så många vattenläckor den senaste tiden. Nu räcker det inte att bara laga längre. Det behövs göras större underhåll med nya ledningar på sina håll.

Ingen har kunnat undvika att lägga märke till det stora antalet vattenläckor vi haft under den senaste tiden i vår kommun. Att läckorna uppstår nu beror på att ledningsnätet är slitet, eftersom det byggdes upp för omkring sextio år sedan. Situationen är likvärdig för stora delar av Sveriges kommuner just nu.

Samma problem i hela Sverige

Sveriges kommuner, började en större utbyggnad av samhällsinfrastrukturen under sextio- och sjuttiotalet. Då hade Sverige en stark tillväxt i ekonomin. Det handlade både om offentliga byggnationer med flertalet privata bostadsområden, som växte fram med vägar, bland annat innehållande vatten- och avlopp, el- och telenät. Även i slutet av åttiotalet och inpå i början nittiotalet fortsatte byggandet, innan det blev en rejäl lågkonjunktur.

Dagens vatten- och avloppsnät börjar nu bli slitet. Slitaget kan bero på olika saker, exempelvis materialvalet, grundvattnets påverkan, hur markförhållandena är eller hur strömningsförhållande i vattendistributionen är. Under åren har man åtgärdat en del genom att laga när det sker akuta vattenledningsläckor. Idag fungerar det inte längre att bara reparera, utan nu gäller det att göra fler och större omtag för att få ordning på vatten- och avloppsnätet. Detta kräver både ekonomi och organisation.

Ett arbete som kommer att ta tid

Vi har intensifierat arbetet med vatten- och avloppsnätet sedan 2017. Tyvärr är de senaste händelserna, med översvämningar och vattenläckor, varit fler och större än vad vi egentligen klarar med våra tillgängliga resurser. Utöver det har vi fasta anläggningar, där bland annat vår dricksvattenproduktion sker, som kräver fortlöpande underhåll av olika karaktär i stort och smått.

Vi fortsätter arbetet med vårt vatten- och avloppsnät. Det kommer ta tid då allt sker i en färdigbyggd infrastruktur. Det måste också finnas en bärkraftig ekonomi, som finansierar detta. Det är våra vattentaxor som bekostar allt underhåll och drift. 

Vi ber er att ha överseende med de problem som läckorna åsamkar er. Vår VA-verksamhet jobbar oförtröttligt för att vi ska kunna leverera rent dricksvatten till alla kommuninvånare.

Vattenrör som ligger på marken för att monteras.