Gnosjö kommun logotype
En man utomhus framför en blå himmel.

Niklas är vår medicinskt ansvarige sjuksköterska

Senast uppdaterad 02 april 2024

Niklas Åkermo kom till oss i november 2022. Nu är han hunnit installera sig som sköterska med ansvar för våra medicinska rutiner.

Niklas Åkermo, vår medicinskt ansvariga sjuksköterska, sitter i samma korridor där den dagliga verksamheten Träffpunkten, på Rosendal, har sina lokaler.

Jag blir glad när jag hör bingoutropen inne från Träffpunkten. De har mycket roligt för sig där. Nu har det byggt en sandstrand, med sollampa och solstol. Där kan man sitta och njuta. Det är verkligen härligt att se vad de gör här inne. Jag hoppas att alla äldre ska få ha det bra på slutet.

Vårdtagarens advokat

Niklas är en son från trakten, bördig från Anderstorp. Men landade för tio år sen i ett hus på landet utanför Hillerstorp. För 24 år sedan tog han sin sjuksköterskeexamen.

Innan Niklas började i kommunen arbetade han som ambulanssjuksköterska i mer än 22 år. Ett yrke med både för- och nackdelar.

– Jag har alltid älskat jobbet som ambulanssjuksköterska. Men när jag började närma mig 50 kände jag att det kanske inte är så lämpligt längre att jag ”dygnar”. Man mår bättre av regelbundna arbetstider. Stundtals var det väldigt intensivt i ambulansen, men det kan det vara även här. Det är något jag trivs med.

Det är nu drygt ett halvår sedan Niklas startade sin tjänstgöring som medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

– Det var många bitar i tjänsten som kändes lockande för mig. Jag hade nog inte tänkt sluta som ambulanssjuksköterska om det inte var för att tjänstebeskrivningen stämde så väl in på vad jag vill. Jag vill vara vårdtagarens advokat och se till att de ska få det de har rätt till.

Mitt i verksamheten

Att vara MAS är en rent administrativ tjänst. Egentligen skulle han kunna sitta var som helst.

– Att vara här på Rosendal har många fördelar. Jag lär känna personalen. Det är en stor fördel att arbeta i en liten kommun, som Gnosjö. Här kan jag samverka mycket närmare vårdtagarna än vad jag skulle ha kunnat om jag var i en större kommun.

Mer avancerad vård i kommunal regi

När du är medicinskt ansvarig sjuksköterska ska du se till att det finns korrekta delegeringsförfaranden. När den enskilde vårdtagaren ska ta sin medicin så finns inte alltid en sjuksköterska till hands. Då måste man istället se till att medicinen delas ut på ett säkert sätt av omvårdnadspersonalen. Som MAS måste du också se till att det finn rutiner för hur läkare ska kontaktas.

– Vi har ett jättebra samarbete med Gnosjö vårdcentral. Alla läkarna är verkligen bra. På boendena har vi flera sjuksköterskor tillgängliga dagtid, men inte lika många nattetid. Det finns en gränsdragning mellan regionvård och kommunal sjukvård. Denna gräns förskjuts mer och mer. Fler patienter, som kräver avancerad vård, hamnar i den kommunala sjukvården, både i hemmen och på våra särskilda boenden. Vi kan ha tracheostomerade patienter, som både behöver ventilator och hostmaskin och som behöver personal på rummet dygnet runt. Det blir nästan som att vår personal får bedriva IVA-vård. Därför behövs det mycket kompetens och utbildningsinsatser till personalen.