Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Alla busslinjer behålls i kommunen

Senast uppdaterad 13 mars 2023

Trots Länstrafikens kommande besparingar behåller Gnosjö kommun alla linjer och de flesta avgångar.

Mycket stora prisökningar på drivmedel gör att Länstrafiken behöver göra vissa minskningar i den allmänna busstrafiken. Men för de allra flesta resenärerna kommer busstrafiken att fortsätta precis som tidigare.

Länstrafiken prioriterar att behålla de avgångar som främst används för att pendla till och från arbete och skola. I Gnosjö kommun blir samtliga linjer kvar och enbart enstaka avgångar kan drabbas. 

Tack vare pendlare blir alla linjer kvar

Gnosjö kommun har stor inpendling, som till viss del sker tack vare busstrafik mellan Jönköping, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo.

Lina Gerdin, samhällsutvecklare i Gnosjö kommun, har varit med och framfört kommunens synpunkter på busslinjernas betydelse för våra pendlare. Hon vill ge en stor eloge till alla de resenärer som tidigt efter pandemin återgick till att åka kollektivt.

– Det är tack vare att våra företag uppmuntrar till att åka kollektivt och att kommuninvånare och pendlare väljer att åka kollektivt, som beläggningen varit så här god. Det gör att vi får behålla de viktiga busslinjerna, menar Lina Gerdin.

Ska märkas så lite som möjligt

De allra flesta bussresenärerna inom Jönköpings län åker på morgnar och eftermiddagar på vardagar. Neddragningarna inom länet kommer i första hand göras på turer som går när väldigt få personer åker med bussarna. Det innebär därför mest mitt på dagen och sent på kvällen på vardagar och vissa turer på helgerna.

Neddragningar på morgnar och eftermiddagar på vardagar kommer att göras i några enstaka fall. Det gäller sträcker där det går både buss och tåg eller flera busslinjer på samma sträcka. De allra flesta kommer därför att kunna fortsätta att arbets- och skolpendla precis som tidigare.

– Vi förstår att det finns resenärer som får lite svårare att åka med kollektivtrafiken, men trafikförändringarna är nödvändiga för att vi ska ha en långsiktigt stabil kollektivtrafik, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör på Länstrafiken.

I samband med nya tidtabeller den 19 juni 2023, blir neddragningarna verklighet.