Gnosjö kommun logotype

Den här nyheten är äldre än ett år.

Resultaten efter mätningar av narkotika i avloppsvattnet

Senast uppdaterad 09 februari 2023

Nu har provresultaten av första mätningarna av narkotika i avloppsvattnet kommit. Syftet är att kunna kartlägga förekommande substanser och användning av narkotikapreparat på befolkningsnivå.

Gnosjö kommun är med i det länsövergripande projektet att mäta halten av droger i kommunens avloppsvatten.

– Vi har gjort mätningarna vid två olika tillfällen. Ett en vanlig vardag och ett i samband med en lönehelg, säger Elin Undevall, ANDTS-samordnare vid Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Totalt är fyra mätningar planerade. De två första gjordes hösten 2022 och det är det resultatet som har kommit. Hösten 2023 görs ytterligare två tester.

Mätningarna görs där det finns reningsverk med minst 1000 anslutna hushåll. I vår kommun handlar det om Hillerstorp och Gnosjö reningsverk.

Syftet med mätningarna

Genom mätningarna kan man kartlägga hur narkotika och andra substanser förekommer hos befolkningen i länet. Mätningarna blir en del av helhetsbilden och fungerar som ett komplement till andra datakällor och kartläggningar. De ger möjlighet till långsiktig uppföljning, eftersom de kan visa på trender över tid. Mätningarna blir också ett underlag för att planera förebyggande arbete.

Svårt att dra slutsatser

Eftersom det är första gången mätningen gjorts finns inga tidigare resultat att jämföra med. En långsiktig uppföljning med mätningar i avloppsvattnet kan visa på trender över tid. Metoden har tidigare används bland annat för att undersöka förekomst av Covid-19.

Mätningarna som gjorts visar en ögonblicksbild och det är därför svårt att dra några slutsatser av resultatet.

– För att kunna dra några slutsatser behöver vi fortsätta att göra mätningar och jämföra resultaten över tid. Det är först då vi kan börja se trender, säger Mimmi Börjesson, säkerhetssamordnare i Gnosjö och Gislaved kommun.

Jämfört med övriga kommuner i länet stack inte resultatet i Gnosjö kommun ut på något märkbart sätt.

Ämnen som provtas

Vid mätningarna undersöks hur mycket Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, MDMA/ectacy och Tramadol det finns i avloppsvattnet. Analyserna visar också om det finns Heroin, Ketamin och Cotinine i vattnet. Ketamin är ett läkemedel som används för att lindra smärta. Cotinine finns bland annat i tobak. Det är ett ämne som ingår i nikotin.