Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Dataskyddsombud
Joshua Scott
dataskyddsombud@gislaved.se

Dataskyddsombud

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen.

I Gnosjö kommun är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag, som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Enligt dataskyddsförordningen ska varje kommun ha ett dataskyddsombud som ansvarar för hur personuppgifterna hanteras. Vi delar dataskyddsombud med Gislaveds kommun.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

  • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • informera och ge råd inom organisationen.

Du kan läsa mer om dataskyddsombudets roll på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan