Gnosjö kommun logotype

Revisorer

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska vår verksamhet och ekonomi.

Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Kommunfullmäktige väljer revisorer som ska granska att kommunens verksamhet drivs enligt fullmäktiges beslut och på ett bra sätt. Uppdraget bedrivs enligt kommunallagen.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan