Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kommunsekreterare
Christian Bagan
christian.bagan@gnosjo.se
0370-33 10 11

Ordförande
Kristine Hästmark, Moderaterna

Förste vice ordförande
LarsÅke Magnusson, Kristdemokraterna

Andre vice ordförande
Camilla Karlsson, Socialdemokraterna

Kontaktuppgifter till våra politiker finns i förtroendemannaregistret Troman.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige, om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det.

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är även kommunens finansorgan och ansvarar för ekonomisk planering och ska följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen.

Utöver dessa stora områden ansvarar kommunstyrelsen bland annat för:

 • personalfrågor
 • ekonomihantering och finansfrågor
 • informationsfrågor
 • IT-frågor och IT-utveckling
 • konsument- och skuldsaneringsfrågor
 • arbetsmarknadsfrågor
 • turism- och näringslivsfrågor
 • mark- och bostadsförsörjning
 • gator och vägar
 • kollektivtrafik
 • vatten, avlopp och renhållning

Utskott under kommunstyrelsen

Under kommunstyrelsen finns tre stycken utskott, allmänna utskottet, kultur- och utbildningsutskottet och socialutskottet. Utskotten berör olika områden som kommunstyrelsen ansvarar för. Vilka politiker som sitter med i utskotten beslutas av kommunstyrelsen.

Allmänna utskottet

De flesta ärenden som behandlas i allmänna utskottet är kopplade till teknik- och fritidsförvaltningen. Ärenden som kommer in till utskottet kan handla om till exempel markförsäljningar, fördelning av investeringsbidrag och medborgarförslag.

Kultur- och utbildningsutskottet

I kultur- och utbildningsutskottet bereds- ärenden som rör skolfrågor, från förskola till gymnasium, men även kulturfrågor om till exempel bibliotek och musikskola.

Socialutskottet

Socialutskottet behandlar ärenden som rör äldre- och funktionshinderomsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning, särskilt boende.

Föredragningslistor och protokoll

Ta del av föredragningslistor inför möten och protokoll efter avslutat möte.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan