Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Kommunsekreterare
Christian Bagan
christian.bagan@gnosjo.se
0370-33 10 11

Ordförande
Johan Malm, Centerpartiet

Förste vice ordförande
Sofia Svensson, Kristdemokraterna

Andre vice ordförande
Markus Kauppinen, Socialdemokraterna

Kontaktuppgifter till våra politiker finns i förtroendemannaregistret Troman.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, det kan liknas vid kommunens riksdag.

Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år, samtidigt som riksdags- och landstingsfullmäktigevalen.

Kommunfullmäktige fattar viktiga beslut i frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer, vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder samt vad dessa nämnder ska ha för arbetsuppgifter.

Välkommen att lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden

Alla fullmäktigemöten är offentliga. Det betyder att du kan vara med under mötet och lyssna. Du kan komma till kommunhuset där mötena hålls eller följa fullmäktigemöten direkt på webben, via våra videosändningar. Du kan också ta del av mötena i efterhand. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg på startsidan på vår webbplats och i tidningen Finnveden Nu.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Antalet platser i en kommuns fullmäktigeförsamling regleras av kommunallagen och grundar sig på kommunens invånarantal. I en kommun av vår storlek krävs minst 31 politiker, men vi har 35 politiker i vår kommunfullmäktige. Här tar du del av hur mandatfördelning ser ut hos oss.

Alla ledamöters kontaktuppgifter finns i förtroendemannaregistret, Troman.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan