Gnosjö kommun logotype

Förvaltningar

Våra förvaltningar ansvarar för det dagliga arbetet inom till exempel skola, omsorg, fritid och kultur. Politikerna beslutar om vilken service förvaltningarna ska erbjuda invånarna.

Gnosjö kommun har cirka 900 anställda fördelade på olika förvaltningar. Förvaltningarna är precis som nämnderna och utskotten uppdelade i olika verksamhetsområden.

I varje förvaltning finns en förvaltningschef, som leder verksamheten och ansvarar för att politikens beslut verkställs. Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag, som ska hjälpa politikerna, inför att de ska fatta beslut.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Stor vikt läggs vid strategiska och kommungemensamma frågor. Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och leder också kommunledningsförvaltningen.

Inom förvaltningens ansvarsområden finns bland annat ekonomi, personal, IT, kansli, kommunikation, näringsliv, samhällsplanering, säkerhet och digitalisering.

Kommundirektör
Anna Engström
kommun@gnosjo.se

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens utbildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Här ryms också kulturen, biblioteken och vår musikskola.

Gnosjöandans Kunskapscentrum erbjuder, förutom gymnasieutbildningar, utbildningar inom högskola och yrkeshögskola. Vi har också skräddarsydda företagsutbildningar för näringslivet.

Kultur- och utbildningschef
Anette Skötte
ku@edu.gnosjo.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger miljö- och hälsoskydds­frågor och plan- och byggfrågor. Om du tänker bygga nytt, ändra eller riva, ansöker du om bygglov hos oss.

Vi har i uppdrag att skydda din hälsa och miljön. Det gör vi till exempel genom inspektioner på privata företag, men också på kommunens egna verksamheter. Det kan till exempel gälla restauranger, livsmedelsbutiker, förskolor och industrier.

Hos oss ansöker du om du ska bygga en avloppsanläggning eller om du önskar installera berg- eller jordvärme.

Samhällsbyggnadschef
Henrietta Isaksson
samhallsbyggnadsnamnd@gnosjo.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd, service och omvårdnad för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Vår arbetsmarknadsenhet arbetar för att ge stöd till de som vill hitta arbete eller börja studera. Vi jobbar med människor i alla åldrar och livssituationer.

Socialchef
Malin Forssmed
socialutskottet@gnosjo.se

Teknik- och fritidsförvaltningen

Teknik- och fritidsförvaltningen arbetar med en mängd olika områden för att ge en bra service till våra invånare. Vi ser till att du har friskt dricksvatten och att våra gator är snöröjda. Du ska kunna njuta av välskötta grönområden och vackra planteringar.

Det är också teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för mark- och exploateringsfrågor, föreningsservice, badplatser, idrottsanläggningar, turism och vår fritidsgård.

Tillförordnad Teknik- och fritidschef
Sanna Rickardsson
tof@gnosjo.se

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan