Gnosjö kommun logotype

Direktkontakt

Visselblåsarfunktionen
Anmälan om eventuella oegentligheter, korruption eller allvarliga missförhållanden lämnas via mejl eller post

visselblasarfunktionen@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Visselblåsarfunktionen
335 80 Gnosjö

Du märker anmälan med "Visselblåsarfunktionen".

Visselblåsning

Du som har en arbetsrelation till kommunen kan använda vår visselblåsarfunktion. Den används om du misstänker att det förekommer missförhållanden i den kommunala organisationen.

Som offentliga arbetsgivare är vi skyldig att ha en funktion för att ta emot och bedöma rapporter om missförhållanden. Visselblåsarfunktionen är enbart för dig som har en arbetsrelation till Gnosjö kommun.

Andra typer av klagomål och synpunkter lämnas in via ett formulär.

Skydd för dig som rapporterar

Det finns en lag, som skyddar dig som rapporterar om missförhållanden. Det är förbjudet för Gnosjö kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering. Uppgifter om dig som rapporterar är skyddade av sekretess. Det innebär att uppgifter som kan avslöja din identitet aldrig får lämnas ut av kommunen. Du har också rätt att lämna in anonymt.

När ska funktionen användas?

Visselblåsarfunktionen ska användas vid missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning, eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, systematiska tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

Funktionen kan tidigt hjälpa till att uppmärksamma risker inom exempelvis:

  • Allvarliga säkerhetsbrister
  • Allvarliga tjänstefel
  • Bedrägeri eller ekonomisk brottslighet
  • Läckande av känslig information
  • Muta eller korruption

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller till för att rapportera sådant som rör egna arbetsförhållanden, som personliga konflikter eller lönesättning.

Vem kan använda funktionen?

  • Anställda i Gnosjö kommun
  • Personer som söker arbete i Gnosjö kommun
  • Volontärer, praktikanter och den som söker volontärtjänst eller praktik
  • Konsulter
  • Leverantörer eller potentiella leverantörer

Så gör du för att rapportera

Anmälan om eventuella oegentligheter, korruption eller allvarliga missförhållanden lämnas via mejl eller post.

visselblasarfunktionen@gnosjo.se

Gnosjö kommun
Visselblåsarfunktionen
335 80 Gnosjö

Du märker anmälan med "Visselblåsarfunktionen". Anmälan behöver inte innehålla avsändare utan kan lämnas anonymt.

Den som lämnar information har möjlighet att göra det under sekretess som skyddar anmälarens personuppgifter, men inte detaljer i själva händelsen/händelserna.

Så hanteras ditt ärende

Vi anlitar Jönköpings kommuns chefsjurist för utredning. Chefsjuristen svarar självständigt för visselblåsarfunktionens handläggning och utredning av anmälningar/tips. Visselblåsarfunktionen tar självständigt ställning till om oegentlighet ska polisanmälas.

Visselblåsarfunktionens utredningar blir allmän handling när utredning färdigställts. Det prövas i varje enskilt ärende om uppgifter i utredning som blivit allmän handling omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Uppgifter till visselblåsarfunktionen kan föranleda såväl polisanmälan som arbetsrättsliga åtgärder. Även om uppgifter inte utgör skäl för polisanmälan kan de utgöra skäl för arbetsrättsliga åtgärder.

Under förutsättning att anmälan innehåller kontaktuppgifter får anmälaren bekräftelse på mottagen anmälan och återkoppling i ärandet enligt lagens krav.

Läs mer om Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållandenlagen på Riksdagens webbplats.

Kontaktuppgifter för denna undersida

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan