GKC
genväg till startsidan

Utbildning inom administration och ekonomi

Vi erbjuder flera olika yrkesutbildningar inom administration och ekonomi, s.k. nationella yrkespaket. Du kombinerar lärarledda kurser på GKC med distansstudier via Hermods. Beroende på inriktning och upplägg av kurserna studerar du vanligtvis två - tre terminer.

Nästa kursstart: prel. augusti 2022 (16 platser).

Förkunskapskrav: grundläggande svenska/svenska som andraspråk (grundskolenivå).

Inriktningarna är:

Administratör (400 p), Kundvärd reception (400 p), Ekonomi- och redovisningsassistent* (700 p) och HR-assistent (700 p); det kan även finnas möjlighet till yrkespaket mot Inköpsassistent (500 p), Assistent marknadsföring (700 p) samt Säljstöd företagsförsäljning (800 p).

*Anm. Efter utbildningen till ekonomi- och redovisningsassistent kan du också jobba som löneadministratör.

De lärarledda kurserna på GKC är:

Information och kommunikation 1 och 2, Administration 1 och 2, Företagsekonomi 1 och 2 samt Orienteringskurs IT.

Exempel på distanskurser via Hermods är:

Affärskommunikation, Affärsjuridik, Intern och extern redovisning, Inköp 1 och 2, Marknadsföring, Ledarskap och organisation, Logistik 1, Personaladministration, Receptions- och konferensservice samt Redovisning 2.

APL, arbetsplatsförlagt lärande, genomförs under utbildningens gång, om möjligt utifrån vald inriktning.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för mer information om de olika inriktningarna.

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2021-09-07
Bildspel
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00