GKC

Ansökan

Här hittar du ansökningsblankett och ev. kursbilagor till vuxenutbildningen.

Sista ansökningsdag för kursstart i augusti är 15/5 och för kursstart i januari 15/11. Därefter sker antagning i mån av plats.

På våra distanskurser har vi kontiunerlig antagning. När vi fått din ansökan och den beviljats av oss ska du som regel först delta i en obligatorisk introduktion före kursstarten.

Du kan söka vuxenutbildning i Gnosjö kommun:

- Om du är folkbokförd i Gnosjö kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du först kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Gnosjö genom den.

- Fr.o.m. 2:a kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, eller om du har slutfört nationellt program i gymnasieskolan (med slutfört menas: du har slutbetyg, gymnasie-/yrkesexamen eller studiebevis).

- Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Har du frågor, kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare Irene Boberg, tel 0370-33 14 03 eller via e-post

irene.boberg[@]gkc.se

Sidansvarig: GKC   Senast uppdaterad: 2021-11-04
Gnosjö kommun
©2010 Gnosjöandans Kunskapscentrum | Webbkarta | info@gkc.se
Fritidsvägen 4, 335 32 GNOSJÖ | Telefon: 0370 - 33 14 00