Särskola

Händer

Vad är särskola?

Särskolan är en egen skolform för elever som inte klarar grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan har egna kurs-planer, betygskriterier etc. Undervisningen är anpassad till varje elev. 

Vem får gå i särskolan?

  • Elever med utvecklingsstörning
  • Elever med autism eller autismliknande tillstånd om de också har en utvecklingsstörning
  • Elever som fått en hjärnskada (av våld eller sjukdom) vilket lett till en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Hur organiseras undervisningen?

En del elever går i grundskoleklass med extra stöd, andra går i en särskolegrupp på en grundskola eller gymnasieskola.

Hur fungerar det i Gnosjö kommun?

Det finns en klass i grundsärskolan på Bäckaskolan 7-9 och en klass i gymnasiesärskolan på GKC.
Övriga elever går för tillfället integrerade med extra stöd i grundskoleklasser på olika skolor i kommunen.

Hur får jag veta mer om särskolan?

Klicka på länkarna eller ring någon av kontaktpersonerna i högerspalten!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Mottagande i grundsärskola
Särskolesamordnare
Ann-Katrin Strand
Telefon: 0370-33 11 64
ann-katrin.strand@edu.gnosjo.se

Specialpedagog grundsärskola
Louise Forsell Olofsson
Telefon: 0370-33 11 73

Gymnasiesärskola
Rektor Anette Sternevi
Telefon: 0370-33 14 17

Postadress
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32  GNOSJÖ

Länkar

Skolverket
Läroplan för grundsärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med kursplaner i olika ämnen

Läroplan för gymnasiesär-skolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med ämnesområden

FUBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklings-
störning

Attention länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Riksförbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Gapetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
anhörigstöd på nätet