Ämnesutveckling

Ämnesutveckling i matematik och engelska

Genom vårt kvalitetsarbete har vi sett att vi behöver höja måluppfyllelsen i matematik och engelska. Höstterminen 2011 tillsattes sex ämnesutvecklare med vardera 20 % tjänst för att som övergripande målsättning åstadkomma en ökad måluppfyllelse i de båda ämnena.

Till denna satsning kommer att två matematikutvecklare under drygt ett år utarbetat en matematikutveckingsplan som blev klar i april 2012. Planens syfte är att användas som samtalsunderlag för pedagogiska och didaktiska samtal av alla lärare som på något sätt undervisar i matematik allt från förskolan till gymnasiet.

Matematikutvecklingsplan Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Språkutveckling

Språket har en särställning då språket utgör en grund för att tillgodogöra sig kunskap i de flesta ämnen. För att utveckla barns- och elevers språk gjordes 2009 en språkutvecklingsplan som innefattar alla lärare från förskola och gymnasium. Under 2014-2015 har en uppdaterad och utvidgad version arbetats fram av specialpedagoger, ämnesutvecklare, lärare och utvecklingsledare. Den nya Språkutvecklingsplanen 2015 är godkänd och beslutad av Kultur- och utbildningsutskottet. Arbetet med språkutvecklingen följs upp av en grupp specialpedagoger i kommunen.

Språkutvecklingsplan Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Utvecklings- och elevhälsochef
Camilla Hansson
tel 0370-33 11 59
camilla.hansson@edu.gnosjo.se