Läsårstider, lov, ledigheter

Enligt svensk skollag råder skolplikt för alla elever i åk F-9. Alla elever har både rätt till och samtidigt plikt att närvara under läsårets 178 skoldagar. 

Elevernas läsår 2020/21

Höstterminen: 2020-08-19 till 2020-12-18

Vårterminen: 2021-01-11 till 2021-06-15

Elevernas läsår 2021/22

Höstterminen: 2021-08-19 till 2021-12-22

Vårterminen: 2 022-01-12 till 2022-06-15

Stängningsdagar

De dagar som förskolor och fritidshem håller stängt under läsåret 2021/22 är ännu ej fastställda.

Läsårstider

Hösttermin 2020

Datum

Aktivitet

vecka

17 augusti

Skolstart för vuxenelever

Vecka 34

19 augusti

Skolstart för grundskola och gymnasium

Vecka 34

9 september

Förskolor stängda hela dagen

Vecka 37

9 september

Fritidshem stängda under eftermiddagen

Vecka 37

24 september

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 39

26-30 oktober

Höstlov för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 44

18 november

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 47

18 december

Terminsavslutning för elever i grundskola och gymnasium

Vecka 51

21 december

Terminsavslutning för elever i vuxenutbildning

Vecka 52

Läsårstider

Vårtermin 2021

Datum

Aktivitet

vecka

7 januari

Förskolor stängda hela dagen

1

11 januari

Terminsstart för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 2

15-19 februari

Sportlov

Vecka 7

22 mars

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 12

23 mars

Studiedag för gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 12

6-9 april

Påsklov

Vecka 14

13-14 maj

Lovdagar

Vecka 19

25 maj

Studiedag för grundskolan

Fritidshem och förskolor stängda heldag

Vecka 21

15 juni

Skolavslutning för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 24

Läsårstider

Hösttermin 2021

Datum

Aktivitet

vecka

17 augusti

Skolstart för vuxenelever

Vecka 33

19 augusti

Skolstart för elever i grundskola och gymnasium

Vecka 33

23 september

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 38

1-5 november

Höstlov för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 44

17 november

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 46

22 december

Terminsavslutning för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 51

Läsårstider

Vårtermin 2022

Datum

Aktivitet

vecka

11
januari

Terminsstart för elever i vuxenutbildning

Vecka
2

12
januari

Terminsstart för elever i grundskola och gymnasium

Vecka 2

14-18 februari

Sportlov

Vecka 7

7-8
mars

Studiedag för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 10

11-15 april

Påsklov

Vecka 15

18
april

Lovdag

Vecka
16

26-27 maj

Lovdagar

Vecka 21

6
juni

Lovdag

Vecka 23

15 juni

Skolavslutning för elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Vecka 24

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö
tel 0370-33 11 48 eller 0370-33 11 49