Hillerstorpsskolan

Hillerstorpsskolan är en F-9-skola med ca 170 elever i årskurs F-6 och ca 130 elever i årskurs 7-9. På skolan finns ett fritidshem med elever från åk F-6.

Lärarna är indelade i arbetslag. Ett fortlöpande samarbete finns mellan de olika personalkategorierna, inte minst mellan förskoleklassen och åk 1, samt mellan fritidspedagoger och åk 1-3. Personalen träffas regelbundet till gemensamma konferenser för F-9. Tack vare närheten till varandra och gemensamma personalrum finns goda möjligheter till samtal och kontakter över de gamla stadiegränserna.

En viktig resurs för verksamheten är elevvårdspersonalen. Våra lokalvårdare, vaktmästare och skolmåltidspersonal ser till att vi får en trevlig miljö och god mat.

Vi bedriver ett aktivt arbete mot mobbning där vårt antimobbningsteam är en viktig resurs tillsammans med elever som är kamratstödjare i de olika klasserna.

Vårt projekt "KRAM" är en del av vårt värdegrundsarbete. Det vilar på "fyra ben": Kamratskap - Respekt - Ansvar - Miljö. Projektet är ett led i att förverkliga vår vision: På våra skolor möter vi varandras blickar, känner oss trygga och visar varandra respekt. På Hillerstorpsskolan tar personal, elever och föräldrar ansvar för elevernas kunskapsutveckling.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Adress
Hillerstorpsskolan F-9
Kävsjövägen 4
335 73 Hillerstorp

Telefon
tel 0370-33 33 00 (expedition)
tel 0370-33 33 52,
0370-33 33 53 (förskoleklass/fritidshem)
tel 0370-33 33 40 (personalrum) tel 0370-33 14 48
(sjukanmälan åk 7-9)

Rektor åk F-6
Catharina Friborg
tel 0370-33 33 01
catharina.friborg@edu.gnosjo.se

Rektor åk 7-9
David Holm
tel 0370-33 11 58
david.holm@edu.gnosjo.se

Platsansvarig förskoleklass och fritidshem
Josefin Filipsson
tel 0370-33 33 52,
0370-33 33 53
josefin.filipsson@edu.gnosjo.se

Platsansvariga åk 1-6
Ulrika Carlsnäs
tel 0370-33 33 11
ulrika.carlsnas@edu.gnosjo.se

Katrin Johansson
tel 0370-33 33 12
katrin.johansson@edu.gnosjo.se

Magdalena Svensson
tel 0370-33 33 10
magdalena.svensson
@edu.gnosjo.se

Jenny Magnusson
tel 0370-33 33 09
jenny.magnusson@edu.gnosjo.se

Platsansvariga åk 7-9
Jan-Erik Ohliw
tel 0370-33 33 06
jan-erik.ohliw@edu.gnosjo.se

Johan Holmberg
tel 0370-33 33 37
johan.holmberg@edu.gnosjo.se

Länkar

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillerstorpsskolan 20-21 Pdf, 338.7 kB.