Utemiljö med barn som leker vid Lingonets förskola.

Lingonets förskola

Lingonets förskola ligger i Nissafors, 10 km utanför Gnosjö. Nissafors är ett mindre samhälle som ligger nära natur och grönområden.

Vår verksamhet är belägen i bottenplan på den f.d. Nissafors skolan.

Lingonets förskola är en 1-avdelning med i nuläget 17 inskrivna barn. Barnen är mellan 1- 6 år.

På Lingonet arbetar tre pedagoger, två förskollärare och en barnskötare.

På Lingonet arbetar vi med strävansmål utifrån läroplanen, Lpfö 18 som skolverket tagit fram.

På Lingonet utgår vi pedagoger utifrån varje enskilt barn men har även ett tydligt fokus på hela gruppen. Vi vill att både barn, vårdnadshavare och personal skall känna sig välkomna, trygga och delaktiga. Det är på så sätt vi kan skapa en VI- känsla på vår förskola.

På Lingonet vill vi ge alla barn möjlighet att utvecklas och vilja lära sig saker utifrån dennes intressen, nyfikenhet och förmågor. Vi ser även till att vi har ett demokratiskt förhållningsätt, där varje individ tar ansvar för sitt eget lärande. Samt där Vi vuxna är viktiga förebilder för barnen.

Vi på Lingonet välkomnar alla barn och dennes familj till oss. Den dagliga kontakten är viktig därför ser vi alltid till att möta upp både när ni kommer och när ni går till och ifrån oss på Lingonet.

Vid varje inskolning på Lingonet fokuserar vi mycket på att skapa en trygghetskänsla hos oss. Vi utgår från individuella inskolningstider där barnets behov ligger till grund. 15-timmars barnen går 5 timmar om dagen tre dagar i veckan. För närvarande tisdag-torsdag 8.30-13.30.

På Lingonet erbjuds enskilda utvecklingssamtal och föräldramöte. Vi har även ett föräldraråd där representanter från vårdnadshavare, personal och förskolechef träffas och lyfter fram åsikter och frågor.

Några gånger per termin skickas ett informationsblad ut ”Lingonnytt”. Det är aktuell information till er vårdnadshavare där ni får en inblick i vår verksamhet.

På Lingonet uppmärksammar vi även födelsedagar och högtider enligt det svenska kalenderåret. Vi försöker även ordna fixarkvällar och drop-in fika för att ni som familj ska känna er inkluderade och delaktiga i ert barns vardag.

Välkomna till oss!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Lingonets förskola
Durells väg 35
335 92 Nissafors

Telefon
0370-33 12 56

E-post
forskola.lingonet@edu.gnosjo.se

 

Rektor
Anna Ejeson
Telefon: 0370-33 33 20
anna.ejeson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-Louise Lindén
Telefon: 0370-33 11 41
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se