Bokskogens förskola
Avdelning Kristallen

Bokskogens förskola

Bokskogens förskola är en förskola med ljusa lokaler som inbjuder till lek, aktivitet och utforskande. I förskolans närområde ligger bokskogen där det finns teaterscen, grillplats och vindskydd men även en fantastisk skog som utmanar barnens utforskande lek och rörelse.

Förskolan består av 4 avdelningar. Kristallen 1-2 år, Pärlan 1-3 år, Stjärnan 2-4 år, Diamanten 4-5 år.

Frukost och mellanmål tillagas i huset och lunchen kommer från skolköket i Kulltorp.

Entreprenöriellt förhållningssätt

Bokskogens förskola arbetar mot en planerad grundverksamhet som är väl förankrad i läroplanen. Pedagogerna arbetar aktivt och medvetet med att tillvarata barnens intresse och nyfikenhet. Barnens åsikter och funderingar är värdefulla och genom ett demokratiskt förhållningssätt tar vi tillvara på barns inflytande. Förskolan ger förutsättningar till att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för förskolans miljö. Tillsammans ser vi möjligheter.

Pedagogerna på förskolan är aktiva och medforskande i barnens lek.

Föräldrars delaktighet

Förskolan använder sig av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldern eller annan närstående är med sitt barn under den första tiden på förskolan. På detta sätt får både barn och föräldrar en större inblick i verksamheten.

Den dagliga föräldrakontakten anser vi är viktig. Vi erbjuder föräldramöten, utvecklingssamtal, julfest, sommarfest, drop in fika och föräldraforum.

Barn som leker vid Bokskogens förskolas uteplats.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Bo​kskogens förskola
Västanvägen 14
335 96  KULLTORP

Telefon
Avdelning Pärlan:
0370-33 33 63
Avdelning Stjärnan:
0370-33 33 97
Avdelning Diamanten:
0370-33 33 32
Avdelning Kristallen:
0370-33 33 19
Kök och städ: 0370-33 33 96

E-post
forskola.bokskogen@edu.gnosjo.se

 

Rektor
Merja Mattsson
Telefon: 0370-33 33 65
E-post: merja.mattsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-Louise Lindén
Telefon: 0370-33 11 41
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se