Utemiljö vid Sländans förskola.

Sländans förskola

Sländans förskola blev kommunal sommaren år 2020. Sländans förskola ligger i ett mindre hyresområde med lägenheter, nära till både skog och centrum. Förskolan har en avdelning med barn i blandade åldrar mellan 1–5 år. I nuläget finns det 18 inskrivna barn och fyra pedagoger som arbetar på förskolan; två barnskötare och två förskollärare. Frukost och mellanmål tillagar vi själva på förskolan medan lunchen tillagas på Hillerstorpsskolan.

Mål

Vi arbetar och planerar verksamheten utifrån förskolans läroplan och de nationella målen som finns för Sveriges förskolor. Verksamheten har fem värdeord; flexibilitet, kreativitet, lek, lärande och omsorg.

Pedagogiska miljöer

Våra dagar består av vistelse både inomhus och utomhus, där leken är en naturlig del i verksamheten för att kunna lägga ett intresse och grund för barnens livslånga lärande. Vi har en utegård samt går vi till skogen en dag i veckan. Inomhus delar vi in våra rum och skapar olika lärandemiljöer för att ge barnen förutsättningar för ett roligt och varierat lärande. Vi arbetar med att dela barnen i mindre grupper under mindre delar av dagen.

Samverkan

Vi på Sländan värderar kontakten med vårdnadshavare högt! På Sländan har vi en föräldraaktiv inskolning på fem dagar, där vi successivt lär känna både barn och vårdnadshavare. På detta sättet hinner vi lära känna varandra och kan skapa en trygghet hos alla parter, samt får vårdnadshavare en större inblick i vår verksamhet. Vi samverkar främst vid den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, men vi erbjuder också vårdnadshavare utvecklingssamtal två gånger om året samt så har vi ett föräldramöte varje höst. Vi har även en social plattform där vårdnadshavare ges möjligheter att få en inblick i vår vardagliga verksamhet.

De barn som går på allmän förskola välkomnar vi tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 08.00-13.00.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Sländans förskola
Sländvägen 3, lgh 7
335 73 HILLERSTORP

Telefon: 0370-33 12 26
E-post: forskola.slandan@edu.gnosjo.se


Rektor
Linda Johansson
Telefon: 0370-33 11 56
Mail: linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
Telefon: 0370-33 33 57
E-post:
sara.backstig@edu.gnosjo.se