Fjärilens förskola

Fjärilens förskola

Fjärilens förskola ligger i ett mindre hyreshusområde med stora grönområden och har nära till skog, pulkabacke och skola. Förskolan har två avdelningar, Gullvingen med 11 barn i åldrarna 1-3 år och Blåvingen med 16 barn i åldrarna 3-5 år. Vi prioriterar samarbetet avdelningarna emellan, bland annat öppnar vi och stänger tillsammans. Vi som arbetar här är både förskollärare och barnskötare. Frukost och mellanmål lagas på stället och lunchen får vi färdiglagad från det närliggande skolköket i Hillerstorp.

Grundläggande tankar

Vi arbetar efter läroplanen för förskolan Lpfö 2018 samt Fjärilens arbetsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling, och planerar utbildningen beroende på barnens behov, ålder, erfarenhet och intressen. Viktiga grunder är omsorgen om barnen, aktiviteter, vila och lek, både inomhus och utomhus. Alla barn ska känna sig trygga i sig själva och med de andra barnen och de vuxna. Alla ska känna sig lika mycket värda och barnens empatiska förmåga ska stimuleras. Barnen ska känna sig sedda och bekräftade och bli bemötta som kompetenta individer med stora resurser. I vår undervisning arbetar vi för att stärka tanken att olikheter ska ses som möjligheter.

Metoder

Vi arbetar temainriktat och använder oss i temat av böcker, sång, rim, ramsor, flanosagor, rörelse, fingerlekar och skapande för att utvecklas i enighet med målen. Dessutom tror vi starkt på att lärande kan ske utanför förskolans fyra väggar och samhällets resurser är en del i vår utbildning. En gång i veckan går vi till skogen. Vi ser leken som en viktig del i utbildningen. I leken utvecklar barnen språket, fantasin, motoriken och även förmågan att ta hänsyn till varandra. Det viktigaste av allt är att barnen trivs på förskolan och att de har roligt hos oss.

Inskolning

Vi har för närvarande tredagars-inskolning. Vårdnadshavare är med sitt barn ca tre hela dagar (kan vara fler beroende på familjens behov och önskemål) för att sedan lämna enligt schema. På detta sätt får både barn och föräldrar en större inblick i vår dagliga verksamhet under inskolningen. Dessutom hinner vi alla lära känna varandra. För de familjer som hellre önskar klassisk inskolning på två veckor, finns självklart alla möjligheter till det. Kontakta då oss så lägger vi upp en inskolning som passar er.

Föräldrainflytande

Vi tycker att den dagliga föräldrakontakten är viktig. Vi erbjuder föräldramöten varje höst, utvecklingssamtal 2 gånger per år, julfest, sommarfest och drop-in-fika. Det finns kontaktföräldrar och föräldraråd hålls minst en gång per termin. Information till föräldrar delges på olika sätt t.ex. via månadsnytt och den digitala appen prion. Föräldrar känner sitt barn bäst. Pedagogerna känner till verksamheten bäst. I ett förtroendefullt samarbete ska båda delarna vägas in.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Fjärilens förskola
Fjärilsvägen 1 A-C
335 73  HILLERSTORP

Telefon
Avdelning Blåvingen:
0370-33 33 87

Avdelning Gullvingen:
0370-33 33 86

E-post
forskola.fjarilen@edu.gnosjo.se


Rektor
Linda Johansson
Telefon: 0370-33 11 56
Mail: linda.johansson1@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Sara Backstig
Telefon: 0370-33 33 57
sara.backstig@edu.gnosjo.se