Barn på Solrosens förskola som spelar memory.

Solrosens förskola

Välkomna till Solrosens förskola!

På vår förskola har vi 3 avdelningar, Blomman (3-5år), Bladet (1-3år) och Fröet (1-3år).

Solrosens förskola ligger nära skogen där vi oavsett väder spenderar många timmar åt lek, motorik och utforskande. Vårt fokus på vår förskola är att vi har barnens intresse, erfarenhet och behov som utgångspunkt i leken och i lärandet. Vi vill att alla barn ska känna trygghet, få en god omsorg, ha det roligt och erbjudas lustfyllda aktiviteter utefter sina egna förutsättningar.

På Solrosen utgår vi pedagoger utifrån varje enskilt barn men har även ett fokus på helheten och gruppen. Vi vill att både barn och vårdnadshavare ska känna sig hjärtligt välkomna, trygga och delaktiga. Det är på så sätt vi kan skapa en VI-känsla på vår förskola. Pedagogerna är entreprenöriella och upptäcker gärna vår omvärld tillsammans med barnen. Vårt mål är att vara en mångfaldens förskola där olikheter och likheter ses som möjligheter. Vårt arbetssätt är ofta temainriktat. Det finns då utrymme för att leka, samtala, utforska och reflektera. På så sätt blir barnens lärande både mångsidigt och sammanhängande.

Våra 15-timmarsbarn går tisdagar till torsdagar mellan kl.9.00-14.00.

Vi ser fram emot att lära känna dig och ditt barn!

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Solrosens förskola
Kvarngatan 40
335 31 GNOSJÖ

Telefon
Avdelning Blomman
0370-33 12 74
Avdelning Fröet
0370-33 12 32
Avdelning Bladet
0370-33 12 33

E-post
forskola.solrosen@edu.gnosjo.se

  

Rektor
Anna Ejeson
Telefon: 0370-33 33 20
anna.ejeson@edu.gnosjo.se


Specialpedagog
Ann-Louise Lindén
Telefon: 0370-33 11 41
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se