Regnbågens förskola

Regnbågens förskola

Vi är en 3-avdelningsförskola med avdelningarna Rönnen 1-4 år, Linden 1-4 år och Björken 4-5 år. Vi har i nuläget 41 barn inskrivna. På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.

Regnbågen ligger i ett naturskönt område i Töllstorp, Gnosjö, nära till simhall, skog och friluftsområde. Vår närhet till naturen ger oss stora möjligheter till att på nära håll följa naturens växlingar och upptäcka livet i skogen.

Vi prioriterar samarbetet avdelningarna emellan för att stärka vi-känslan hos alla. Vårt mål är att vara en mångfaldens förskola där olikheter ses som möjligheter. Vi lägger tyngdpunkten på språk, natur, kultur och skapande där barnet alltid är i centrum. Vår utegård ger barnen möjlighet och inspiration till rörelse och fantasi. Gården låter även barnen se vad som händer under de olika årstiderna då vi tillsammans med barnen kan följa växter och djur i vår direkta närhet. Detta tar vi tillvara på genom att vara ute mycket varje dag oavsett väder.

Under läsåret 2020/21 är ett av våra mål att barnen utvecklar sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier och samtidigt utvecklar sin förmåga att använda, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

15-timmars barnens vistelsetid hos oss är tis-tors 8:45-13:45.

Förskolan har ett aktivt föräldraråd som representeras av föräldrar från samtliga avdelningar, vilka ges möjlighet att få mer insyn och inflytande i verksamheten. Föräldrarådsrepresentanterna framför sina och övriga föräldrars tankar och funderingar kring förskolans arbete.

Barn och pedagoger som leker vid Regnbågens förskola.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Regnbågens förskola
Bygatan 14
335 31 Gnosjö

Telefon:
Avdelning Björken
Telefon: 0370-33 12 52

Avdelning Linden
Telefon: 0370-33 12 53

Avdelning Rönnen
Telefon: 0370-33 12 54

E-post
forskola.regnbagen Öppnas i nytt fönster.
@edu.gnosjo.se Öppnas i nytt fönster.


Rektor
Merja Mattsson
Telefon: 0370-33 33 65
merja.mattsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-Louise Lindén
Telefon: 0370-33 11 41
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se

Text