Barn som leker utanför Åvikens förskola.

Åvikens förskola

Åvikens förskola ligger nära skogen och naturen, som är en viktig del i vår verksamhet.

Förskolan består av fyra avdelningar: Myran 1-2 år, Kråkan 3-4 år, Krokodilen 3-4 år och Räven 5 år. Antal barn är beroende av barnens närvarotid, s k timvolym.

Vi har barnens erfarenheter, intresse och behov som utgångspunkt i lek och lärande, dvs entreprenöriellt arbetssätt. Verksamheten utgår från helheten i förskolans läroplan Lpfö18 och hållbar utveckling är en viktig del. Vi ser leken som central i barnens utveckling och lärande.

Samarbetet med föräldrarna är en tillgång. Vi erbjuder samtal två gånger om året, drop-in-fika, föräldramöte, luciafirande och öppet hus på förskolans dag. 

För närvarande är tiderna för 15-timmarsbarn på vår förskola tisdag-torsdag 9.00-14.00.

Åviken
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Åvikens förskola
Kvarngatan 11
335 31 Gnosjö

Telefon
Avdelning Myran
0370-33 12 76

Avdelning Krokodilen
0370-33 12 77

Avdelning Räven
0370-33 12 78

Avdelning Kråkan
0370-33 12 51

E-post
forskola.aviken@edu.gnosjo.se


Rektor
Susanne Millberg
Telefon: 0370-33 33 03
susanne.millberg@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Ann-Louise Lindén
Telefon: 0370-33 11 41
ann-louise.linden@edu.gnosjo.se