Utemiljö vid Ekbackens förskola.

Ekbackens förskola

Ekbackens förskola ligger i natursköna kyrkbyn Åsenhöga i anslutning till skolan.

Förskolan stod färdig 2019 och har tre avdelningar. På Månviolen går de yngsta barnen. Tusenskönan har barn mellan ca 2- 4 år. Blåstjärnan är avdelningen där de äldsta barnen går.

Vi arbetar efter förskolans läroplan LpFö 18 samt barnkonventionen. Vi har en egen arbetsplan och en likabehandlingsplan som revideras kontinuerligt.

Ekbackens förskola ligger med naturen in på knutarna och det försöker vi utnyttja. Vi är ute varje dag. Vi vill att vår förskola ska vara en välkomnande plats där barnen kan få känna glädje och framtidstro. Vi utgår ifrån ett utforskande arbetssätt och arbetar projektinriktat, där barnens frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet.

Vi värdesätter leken och ger barnen tid, rum och ro för att skapa goda lekförutsättningar.

Vi är nära barnen och har ett inlyssnande förhållningssätt för att fånga upp barnens tankar och idéer.

Med ett entreprenöriellt förhållningssätt väcker vi barnens nyfikenhet och lust att lära.

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker.

Hos oss använder vi digitala verktyg som inspiration till skapande, samtal, reflektioner och lek, samt för att upptäcka, undersöka, programmera, dokumentera och synliggöra lärprocesser.

Vi vill att förskolan ska ge alla barn den kunskap som behövs för att leva i det samhälle som växer fram både när det gäller digitalisering och hållbar utveckling.

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov (Brundtlandsrapporten, FN 1987). Brundtlandsrapporten utgår från de tre dimensionerna social, ekonomisk och social hållbar utveckling.

Utbildningen kännetecknas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet. Vi ger barnen förutsättningar att utveckla förmågor som att ta egna initiativ, våga testa och göra fel, ifrågasätta texter och bilder, tänka självständigt, uttrycka sig i ord och bild samt visa omtanke om sina medmänniskor.

Utbildningen på förskolan är ett samarbete med barnens vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för barnen. Vi har ett föräldraråd där vi tillsammans med rektor arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola och hem.

Allmän förskola erbjuds för närvarande måndag-fredag 8.15-11.15.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Kontakta oss

Ekbackens förskola
Gökvägen 8
335 93 Åsenhöga

Telefon
Avdelning Månviolen:
0370-33 12 24
Avdelning Blåstjärnan:
0370-33 12 23
Avdelning Tusenskönan:
0370-33 12 28

E-post
forskola.ekbacken
@edu.gnosjo.se


Rektor
Merja Mattsson
Telefon: 0370-33 33 65
merja.mattsson@edu.gnosjo.se

Specialpedagog
Karoline Johansson
Telefon: 0370-33 33 57
karoline.johansson@edu.gnosjo.se