Vanliga frågor

Varför görs retroaktiv avgiftskontroll​?

Genom avgiftskontrollen görs en uppföljning av att alla hushåll betalat rätt avgift. Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka de avgifter som blivit för höga som det är att kräva in det som fattas.

Hur går avgiftskontrollen till?

Taxeringsuppgifter från Skatteverket hämtas. Efter det delas hushållets årsinkomster med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med de inkomstuppgifter ditt hushåll har lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg.

Om skillnaden mellan fakturerad avgift och beräknad avgift är mindre än 600 kronor på årsbasis kommer avgiften inte att faktureras eller återbetalas.

Vilka politiska beslut har fattats om avgiftskontrollen?

Kultur- och utbildningsutskottet beslutade 16 november 2016, §111, att införa retroaktiv avgiftskontroll.

Varför kontrollerar ni två år tillbaka i tiden?

Skatteverkets taxeringsuppgifter finns inte tillgängliga tidigare.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Det är varje hushålls ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden till kommunen. Du ändrar uppgifterna direkt via e-tjänsten för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem på kommunens webbplats, www.gnosjo.se/etjanster Länk till annan webbplats..

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Ja, om jämförelsen visar att du betalat för hög avgift under 2017 kommer kommunen att betala tillbaka mellanskillnaden. Innan återbetalningen görs kommer andra eventuella skulder du har till kommunen regleras.

Om du uppgett inkomst till kommunen men jämförelsen med Skatteverkets register visar att du har haft mycket låg eller ingen inkomst utgår kommunen från att den inkomst du uppgivit är rätt och ingen återbetalning kommer att ske.

Jag ska få tillbaka pengar. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, avgiftskontrollen kan inte kopplas ihop med den vanliga barnomsorgsavgiften.

När får jag min faktura?

Fakturering kommer att göras i olika omgångar under året. Kontrollen har gjorts utifrån räkningsmottagarens födelsemånad (inte barnets). De första som får fakturor är de som är födda i januari.

Hur snabbt ska fakturan betalas?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kontaktar oss via e-postformuläret på kommunens hemsida eller telefon 0370-33 11 51 så skickar vi ett mer detaljerat underlag till dig.

Jag tror inte fakturan stämmer. Hur motsätter jag mig den?

Om du anser att underlaget inte stämmer kan du motsätta dig fakturan skriftligen. Det är viktigt att du är tydlig med vad du anser är fel. När ärendet har utretts skickas ett svar till dig.

Du skickar synpunkterna via e-post till ku@edu.gnosjo.se (ange ”Avgiftskontroll” i ämnesraden) eller till

Gnosjö kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
Läroverksgatan 17
335 32 Gnosjö

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Hur gör jag?

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller kan du ta kontakt med ekonomiavdelningen via e-post kundtjanstekonomi@gnosjo.se eller telefon 0370-33 10 00 (vx).

Om fakturan inte betalats under anståndstiden får du en påminnelse innan ärendet skickas vidare till inkasso.

Stängs mitt barn av från barnomsorgen om jag inte betalar i tid?

Nej, inga barn kommer att stängas av från barnomsorgen på grund av obetalda fakturor från avgiftskontrollen. Efter en påminnelse kommer fakturan däremot gå till inkasso.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att man inte ändrat sin inkomstuppgift när det blev en förändring. En annan vanlig orsak är att det finns flera delar i inkomsten som är skattepliktiga, men som inte anmälts. Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler som finns. En sammanboendes inkomst ska till exempel anmälas som inkomstgrundande för avgiften, även om den personen inte är vårdnadshavare för barnet.

Vad räknas som inkomst?

Med inkomst menas alla skattepliktiga inkomster, till exempel inkomst av tjänst, OB‑tillägg, övertid, föräldrapenning, sjukpenning.

Vad räknas inte som inkomst?

Inkomster som inte är skattepliktiga, till exempel studiestöd, försörjningsstöd, bidrag, etableringsstöd.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan?

Det är alltid vårdnadshavare som har ansvar för att fakturan betalas.

Hur kommer jag enklast i kontakt med er?

Du kan ställa frågor till oss via e-postformuläret eller telefon 0370-33 11 51.

Många gånger går det snabbare för oss att besvara e-post än telefonsamtal. Vi rekommenderar därför att du i första hand e-postar oss dina frågor.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Information har även funnits på kommunens webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad: