Avgiftskontroll

Gnosjö kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem. Det görs årligen en avgiftskontroll. Den som betalat för mycket får pengar tillbaka och den som betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Under 2020 kontrollerar Gnosjö kommun de avgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem, som betalades 2018.

Vid avgiftskontrollen ses det över på hur mycket avgift vårdnadshavare betalat under det aktuella året. Detta jämförs med vad man borde ha betalat om man anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Hänsyn tas till om man i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter.

Har du betalat för mycket eller för lite avgift för förskola/familjedaghem/fritidshem 2018?

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten, innebär det att kommunen i efterhand justerar avgiften för 2018.

Har du betalat för lite får du en faktura, som ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte betalas inom angiven tid skickas ärendet till inkasso. Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns det möjlighet att lägga upp en avbetalningsplan.

Behöver du lägga upp en avbetalningsplan kontakta Ekonomiavdelningen på telefon: 0370-33 10 39 eller via e-postadress: kundtjanstekonomi@gnosjo.se .

Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift 2018 kommer du istället få tillbaka överskottet. I ett sådan situation kommer du få ett brev hem om hur utbetalningen kommer att gå till.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Kontakta oss

Skriv
Om du har frågor kontakta oss i första hand via frågeformuläret nedan.

E-postformulär

Ring
Det går också bra att ringa oss på telefon 0370-33 11 51.